Haapsalu Rotary Klubi

AITAME HAAPSALU SÕPRUSLINNA UKRAINAS! loe lähemalt >>

Haapsalu Rotary Klubi ühendab Haapsalu linna ja osaliselt ka Läänemaa ettevõtlike mehi, kes on koondunud klubisse, et aidata kaasa meie piirkonna arengule! Igal aastal on algatatud vähemalt üks heategevusprojekt, mis on alati ka ellu viidud!

Haapsalu Rotary Klubi lähtub oma tegevuses Rahvusvahelise Rotary eesmärkidest. Rotary tegevuse eesmärgiks on hoida kõrgel ühiskonna teenimise ideaali, kui igasuguse väärika ettevõtmise algust:

  1. edendades tutvussuhete sündimist ja luues seeläbi võimalusi ühiskonna teenimiseks. 
  2. hoides au sees äri- ja kutsealamoraali ning hinnates igasugugt kasulikku tööd ja õpetades iga rotariaani nägema oma kutseala kui võimalust ühiskonna teenimiseks. 
  3. innustades iga rotariaani saavutama ühiskonna teenimise ideaali oma eraelus, ametis ja ühiskonnaliikmena. 
  4. edendades rahvusvahelist üksteisemõistmist, head tahet ja rahu ühiskonna teenimise idee poolt ühendatud äri- ja kutseelus tegutsevate inimeste vahelise sõpruse abil.

1950. aastast kuni käesoleva ajani, on Rotary motoks 'Ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest huvidest'.

Rotary on ühiskonna teenimisele pühendatud organisatsioon. Klubide praktiline tegevus juhindub Rotary eetilistest põhimõtetest, millest tähtsaim on 'Nelja küsimuse test'.

 

Chicago rotariaan Herbert J. Taylor koostas 'Nelja küsimuse tesi' 1930. aastate sügava majanduskriisi ajal oma firma personalile. Tema eesmärgiks oli luua eetiline baas, mis aitaks firmal eriti rasketes töötingimustes edukalt toime tulla. Kui H.J.Taylor oli Rotary Internationali president 1954-55, loovutas ta 'Nelja küsimuse testi' autoriõiguse Rotaryle.