Haapsalu Rotary Klubi
Asud siin:   Algus Kuukirjad

Kuukirjad

KUBERNERI KUUKIRI - aprill 2013
KUBERNERI KUUKIRI PIIRKONNA 1420 ROTARIAANIDELE APRILL 2013

LIIKMESKONNA KASV
Soome Rotary liikmeskonna arvus on esimest korda mitme aasta järel leidnud aset positiivsed muutused: see on veidi kasvanud. Suurim muutuse põhjustaja on piirkond 1420, kus puhaskasv oli 22 liiget, neist 16 lisandus Eestis ning Soome poolel oli 6 liiget. Teistes piirkondades oli liikmete arvu muutus kahjuks läbinisti miinusmärgiga. Usun ja loodan, et uuenenud viis meie tegevust fokusseerida ja anda sellele tänapäevast mõõdet, on andnud positiivsele arengule hoogu. Uued presidendid ja teised klubiametnikud võiksid võtta sellest eeskuju.


ROTARY-TEATMIKU ANDMETE KASUTAMINE
Piirkonna kodulehel oleva aruteluplatvormi avamine äratas üsna suurt tähelepanu nagu iga uue asja kasutuselevõtmine. Nüüdseks on arutelu laskunud oma tavapärasesse voolusängi ning kommentaaridki on vähenenud.
Neile, kes ei soovi vestlustes osaleda või olla kursis sellega, millest jutt käib, on kodulehel Seadete (Asetukset) all juhised keskkonnast lahkumiseks. Vajaduse korral saab abi ka piirkonnasekretärilt.
Teatmiku andmeid ja eriti e-posti aadresse kasutatakse väga kaalutletult.
Klubide presidendid ja sekretärid saavad oma tööga seotud postitusi ning liikmed saavad otsepostitusi vaid harva eriti tähtsates ja kogu liikmeskonda puudutavates küsimustes. Igasugune e-posti saatmine toimub Soome Rotary-büroo kaudu ja eeldab kuberneri nõusolekut.
Liikmete andmed on konfidentsiaalsed vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
Aruteluplatvormi avamine ehk ligipääsu avamine platvormile või seal vestlustes osalemine ei paljasta kellegi e-posti aadressi teistele isikutele ega seda ei ole võimalik muuks kasutuseks alla laadida.


ROTARY-AASTA 2013–2014 PIIRKONNA ABIRAHAD
Uue Foundation Grant Policy (endise nimega Future Vision Plan) kohased piirkonna abirahade taotlused on läbi vaadatud ja fondi komitee on taotlejatega võtnud ühendust. Taotlusi oli piiratud arv ning silma torkas, et klubid taotlevad vana kombe kohaselt pigem raha oma tegevuse toetuseks kui projektideks. Põhjuseks võib olla puudulik informatsioon, seepärast teavitame eelmainitud teemal ja ka stipendiumidetoetustest täpsemalt augusti/lõpus, septembri alguses.
Territoriaalsed Rotary Fondi töörühmad on loodud ja nad alustavad tegevust esialgu uute reeglite osas end koolitades ning suvel algab töö juba kohtadel.


EELSEISVAID SÜNDMUSI
- 15. nädalal toimub kolm Läänemere-teemalist sündmust: Katajanokka korraldatav kontsert, Eetost otsimas ja ühisüritus Raaseporis Novias 10.04.
- 16. nädalal korraldab Katajanokka teise kontserdi, mis toimub 16.10 Temppeliaukio kirikus
- 25.04 toimub Kalastajatorppas liikmeskonnateemaline arutelu ja sparringuüritus
- Koolitustoimkond korraldab aprillikuus erinevates paikkondades mitmeid uute liikmete arutelusid
- 11.04 on piirkonna juhtkonna nõupidamine

Kõikide sündmuste kohta leiate lisainformatsiooni piirkonna kodulehelt.


ÕNNITLUSED
Nõmme-Tallinn Rotaryklubi tähistab 21.4.2013 oma 75. aastapäeva. Palju õnne!


ROTARY-DOLLAR
Aprilli kurss on 1 USD = 0,77 €

 

HEAD KEVADET SOOVIDES
Harry Hedman
DG

 


KUBERNERI KUUKIRI - märts 2013
ROTARY PIIRKONNA 1420 KUBERNERI KUUKIRI KÕIKIDELE ROTARIAANIDELE Märts 2013
HEAD ROTARIAANID

ALGAS ROTARY-AASTA 2013-2014

 


ROTARY-AASTA 2013-2014 PIIRKONNA TOETUSED (DISTRICT GRANTS)
Väljakuulutatud tähtajaks saabus kümmekond piirkonna toetuste taotlust. Piirkonna Rotary Fondi komitee hindab need vastavalt Timo Kauppinenilt saadud ülevaatele märtsi lõpuks ning heakskiidetud taotlused avaldatakse aprilli kuukirjas. Timo Kauppinen võtab taotluste täpsustamiseks kõikide taotlejatega ühendust. Üldine tähelepanek on, et taotluste kvaliteet on märgatavalt paranenud ja projektid mahuliselt suurenenud.

Veebruari kuukirjas välja kuulutatud parima projekti autasu otsustatakse taotluste hindamise käigus ja tulemus avaldatakse sügisesel piirkonnakoosolekul.


PIIRKONDA SAABUNUD TUNNUSTUS
Soome Rotary on avaldanud tunnustust meie piirkonna pikaajalisele sekretärile Mikko Suotsalole (Luoteis-Helsinki RK) ja autasustanud teda Soome Rotary teenetemärgiga tulemusrikka töö eest piirkonna ja kõikide rotariaanide heaks.
Parimad õnnesoovid Mikkole.


PIIRKONNA FOORUM
Pika ootamise järel avatud aruteluplatvorm on äratanud mitmeid kommentaare. Asja mõte on lubada aruteludel toimuda vabalt ja piiranguteta, usus, et aja jooksul leiab see üldist kasutust omavahelist suhtlemist edendava foorumina.
Foorumist saabuvate sõnumite hulka saab lihtsalt piirata dialoogikastis nähtava Seadete valiku abil ning kui see ei õnnestu, saata sõnum piirkonnasekretärile Mikko Suotsalole.

 

EELOLEVAID SÜNDMUSI
Katajanokka Rotary klubi korraldab Save The Baltic Sea Festivali 8-16.4.2013.
Meie piirkonna korraldatav Läänemere-teemaline seminar ”Fosforid põllule, mitte merre” toimub Raaseporis Novias 10.4.2013 kell 13-17 ( Vaata piirkonna kodulehelt http://rotary1420.org/wiki/show/1753/rotareiden_ja_itamerihaasteen_seminaari_raaseporissa_10.4.2013_klo_13_-_17 )

Uute liikmete koolitusseminar (Rotary alusteadmised) korraldatakse Kalastajatorppas 25.4 kell 18.00.
Täpsemad juhised anname hiljem.


ROTARY-DOLLAR
Märtsis on rotary-dollari kurss 0.74 €


HEAD KEVADE ALGUST SOOVIDES

HARRY HEDMAN
DG


September 2012
Eelmisel laupäeval peetud PETS-il ehk uute klubiametnike koolitusseminaril käivitati järgmise rotary-aasta ettevalmistused klubitasandil. Selle moto võib sõnastada kui VÄLJAKUTSEKS ON UUENEMINE, mis on otsene järg praeguse rotary-aasta tegevuseesmärkidele. Mõte, et rotariaanlusesse mahub muudki kui meeldiv koosolemine, on äratanud arutelu. Peamiselt on jõutud järeldusele, et meie tegevus peab olema mitmemõõtmeline selleks, et rotariaanlus oleks ka tulevikus vahend heategude sooritamiseks meie kogukondades. Tänapäevaste rotariaanidena ei tohi me olla isekad ega kaitsta seda, mis meile tundub praeguses elusituatsioonis mugav ja vähese vaevaga saavutatav.
Meie organisatsioon muutub tohutu kiirusega ning kui aprilli lõpus toimuvas Seadusandlikus kogus otsustatakse kaotada osalemiskohustus ning jäetakse klubidele vabad käed otsustamaks koosolekute pidamise viisi ja arvu üle, seab see meie tegevusele juba täiesti uued piirid. Eeskirjamuudatused hakkavad kehtima alates 1.7.2013 ja need on aruteluks esil meie piirkonna foorumis. Järgmise rotary-aasta kavandamisel tuleb võimalikele muutustele pöörata tähelepanu juba täna ning kevade jooksul arutleda klubides selle üle, mis on nende tegelik mõju.

KUBERNERI KUUKIRI PIIRKONNA 1420 ROTARIAANIDELE

Head piirkonnarotariaanid
Aasta teema PeaceThrough Service – Rahu läbi ühiskonna teenimise

Kutsun üles kõiki rotariaane üksikisikutena ja Rotary-klubisid üksustena avama end oma lähiümbrusele ja võtma osa selle argipäevast, toetades ja abistades neid, kelle igapäevaelu on muutunud raskemaks. Tegemist võib olla nii vanemate kui noorte inimestega või kasvõi meie elukeskkonna ökoloogilise probleemiga,mis on takistuseks kogukonna heaolule. Olen oma klubivisiitide ajal tõstnud selle küsimuse esile vestlustes klubiliikmetega ning üllatavalt lihtsalt leitakse selliseid kitsaskohti, millest ollakse juba kaua teadlikud, kuid keegi ei ole nendega tegelenud. Kogukonna heaks toimuv tegevus aitab kaasa ka sellele, et uued ja miks mitte ka juba vanemad klubi liikmed peavad Rotarysse kuulumist sisuliseks ja meeldivaks.

Teavet klubidetegevusest

Piirkonna koduleht on mõeldud ühiseks infokanaliks, mille kaudu saab teada anda erinevates klubides toimunust või kavandatavast. Saatke oma avalike sündmuste kutsed ja juba toimunud toredate ürituste või saavutuste lühikokkuvõtted koos fotodega Olavi Lohikoskile aadressil lohikoski@welho.comning ta paneb need kodulehele üles.
Klubid võivad oma tegevuse kohta saata teavet ka otse teiste meie piirkonna klubide presidentidele ja sekretäridele, kui lepite selles kokku Helsingi Rotary-bürooga. Teenus on tasuline, kuid hind väga mõistlik.

Soome Rotary

Soome Rotary kodulehel on mitmekesine dokumentide ja juhendite andmebaas, mispidevalt uueneb. Vist ei ole teemat, mille kohta ei oleks saada vajalikke juhiseid kas soome või rootsi keeles. Külastage regulaarselt kodulehte ja uurige, mida uut on ilmunud ning noppige sellest teid puudutavad materjalid.

Piirkonnapidu ja–konverents 6-7. 10. 2012 Kalastajatorppas Helsingis

Piirkonnapeo ja –konverentsi programm on soomekeelsena mõni aeg tagasi saadetud klubidesse, et seda jagada ja saata edasi kõikidele liikmetele. See on üleval ka piirkonna kodulehel. Eestikeelsed tõlked leiate selle kuukirja lisast. Sündmuse olemus ja ülesehitus erinevad varasematel aegadel toimunust ning selle eesmärk on tore koosolemine sõbralikus vaimus. Motoks on valitud: ROTARIAANLUS ON VAHVA. Eesmärgi saavutamise nimel soovin, et võimalikult palju meie piirkonna rotariaane koos kaaslastega tuleks veetma mõnusasti aega ja tundma end hästi Kalastajatorppa suurepärases keskkonnas. Eraldi kaaslaste programmi seekord ei ole planeeritud, välja arvatud pühapäevase piikonnakoosoleku ajal toimuv valitsuse külalisresidentsi külastus ja Sirpa Asko-Seljavaara ettekanne.

Rotary piirkonna1420 uus põhikiri

Rotary piirkonnal 1420 on abiüksusena registreeritud ühing Suomen Rotary piiri 1420 ry, mille liikmed on kõik piirkonda kuuluvad Rotary-klubid. See on omakorda Suomen Rotary ry liige. Meie põhikiri on üpris vana ning seda ei ole pikka aega uuendatud. Septembri keskel saadab piirkonnasekretär klubidele uue põhikirja ettepaneku ja vana põhikirja koopia võrdlemiseks. Palume saata kõikvõimalikud kommentaarid ja ettepanekud samal aadressil tagasi, et saaksime põhikirja arutada piirkonnakonverentsil.

Rotary-dollari kurss

Septembris on Rotary-dollari kurss 0,80 €

Piirkonna ametnike kutsumine nädalakoosolekutele

Piirkonna ametnikkonna moodustab kokku ligi 70 inimest, kes tegelevad Rotary-teatmikus loetletud ametite juurde kuuluvate ülesannetega. Kõik nad on oma ametit vastu võttes lubanud käia klubides rääkimas oma vastutusala aktuaalsetest küsimustest. Tegemist ei ole ilmtingimata pikkade ettekannetega, vaid need võivad olla 10-15 minutit kestvad sõnavõtud klubide korralistel koosolekutel. Ka muudele sündmustele võib neid kutsuda lihtsalt omavaheliseks tutvumiseks ja vestlemiseks.

SOOVIN MEIE PIIRKONNAPEOLE RIKKALIKKU OSAVÕTTU!

Tervitades
Harry Hedman
DG 1420

 

 

August 2012

 

KUBERNERI KUUKIRI PIIRKONNA 1420ROTARIAANIDELE

 

HEAD ROTARIAANID

Rotary-aasta 2012-2013 on saanud tuule tiibadesse ning enamus klubidest on võtnud hästi vastutänavuse aasta teema „Rahu läbi ühiskonna teenimise“.

August onliikmeskonna ja laienemise teemakuu. Kuigi tänavu ei rõhutata uute liikmetevärbamise tähtsust samal määral kui eelmistel aastatel, on iga klubi ülesannekanda hoolt selle eest, et klubi liikmeskond vastaks parimal võimalikul moel omategevuspiirkonna ühiskondlikule läbilõikele. Teiselt poolt püsib meie tegevusaktuaalsena vaid siis, kui me püüame mõjutada ühiskonda vastavalt Rotaryaadetele. Teema „Rahu läbi ühiskonna teenimise“ pakub suurepärase lähtekohakoostööle teiste organisatsioonidega ja niiviisi saavutama märkimisväärsemaidtulemusi kui vaid üksi tegutsedes.


TERVISEKAARDI projekt

Kuopio-VeljmiesRotaryklubi liige IPDG Aarno Kari on loonud Soome Rotary-klubidele tervisekaardiprogrammi,kus hinnatakse iga klubi toimetulekut nii uute liikmete värbamises, liikmeskonnaealise struktuuri mitmekesisuse tagamises ning mõne muu tähtsama parameetri osas.Piirkonna tasandil avalikustatakse tulemused 15.augustil, seejärel tutvustavadasekubernerid neid kõikidele klubidele. Eelinformatsiooni põhjal on meie tervispäris heas seisukorras, kuigi piirkonna erinevate osade vahel on üsna suuredkäärid. Tulemused annavad igale klubile võimaluse võrrelda oma tegevust teistelähiklubidega ja kogu piirkonna keskmisega. Usun, et tervisekaardist saab heaja kasulik töövahend meie tegevuse paremaks muutmisel.

 

TEGEVUSESTTEAVITAMINE

Meie piirkonnastoimub ja juhtub nii mõndagi. Sageli jääb teave toimuva kohta ainult omaklubisse ning toredates ettevõtmistes osalevad vaid lähiümbrusse kuuluvad. Piirkonnakoduleht on mõeldud üldiseks foorumiks, kus sobib teada anda nii suurtest kuiväikestest sündmustest. Piirkonna II sekretär Olavi Lohikoski ( lohikoski@welho.com )ootab infot eelseisvate sündmustest ja piirkonnas juba toimunust. Ta koondab kaRI teadaannetest olulisemad ja paneb need meie kodulehele üles.

 

FUTURE VISION PLAN

Rotary Fondi uuetegevusmudeli – Future Vision Plan – käivitamine on tänavuse rotary-aasta suuremaid väljakutseid. Piikonna fondikomiteekorraldab sügisel piirkonna erinevates osades mudelit tutvustavaid koolitusi.Praegu lisan sellele kuukirjale infoks ja tegutsemiseks Rotary Fondi koostatudettevalmistuste ajakava. Juhul, kui klubi kaalub Global Grants’ides osalemist, on tingimuseksklubi registreerimine ühenduste registris. Ka muudel põhjustel tasuks kõikidelklubidel uurida oma võimalusi ja soovi registreeruda, eriti vastutuse ja teatudhaldusküsimustega tegelemise suhtes. Kindlasti on paljudes klubides olemas vastav juriidiline kompetentsnende küsimuste arutamiseks. Vajaduse korral saab abi ka piirkonnasekretärilt.

 

PIIRKONNAPIDU JA –KOOSOLEK6.-7.10.2012 KALASTAJATORPPAS HELSINGIS

Kogu piirkonna ühinesuursündmus on saanud uue kuue. Me eikogune enam konverentsi pidama, vaid veetma ühist piirkonnapidu, mille moto on„Rotariaanlus on vahva“. Esimene teadaanne selle kohta on juba saadetudklubidele ning ma palun seda levitada kõikide liikmete seas, et meie ühiselerotary-peole koguneks võimalikult suur hulk inimesi. Täpsema programmi jaregistreerumisjuhised saadame paari nädala jooksul.

 

ROTARY-DOLLAR

Augustikuu dollarikurss on 0,83 €.

 

HEAD SUVE LÕPPUSOOVIDES

Harry Hedman DG2012-2013

 

 

 

 

 

 

Kuukiri 2, august 2007

 

 

Head RI piirkonna 1420 rotariaanid

 

 

Augusti teema ”Liikmeskond ja

laienemine”

Suvi meie on piirkonnas alles parimas hiilguses ja inimesedki enamasti veel puhkusel mitmel pool maailmas. Nii ka paljud meie piirkonna vabatahtlikud abilised.

Kuigi meid rotariaane on 1,2 miljonit ja

neist u. 10 % naisliikmeid, ei ole see piisav. Peame olema valmis pidevalt vastu võtma uusi soovijaid: sobivaid, pigem noorepoolseid liikmekandidaate, unustamata, mida reeglid ütlevad sugudevahelise võrdsuse kohta. Nii tegutsedes oleme me ka edaspidi maailma suurim abiorganisatsioon.

RIP Wilf Wilkinson on lubanud kuberneri vahendusel spetsiaalse Sponsorimärgi

igaühele, kes sel aastal toob klubisse juurde kaks uut liiget.

 

COL otsuse annulleerimine

RI Seadusandlik kogu võttis vastu otsuse, mis lisaks bürokraatiat ja tõstaks märgatavalt kulusid.

Seda otsust on võimalik annulleerida. Piirkonna kodulehel (www.rotary1420.org) on tutvustatud asja tausta ning esitatud ka soovitused tegutsemiseks.

Need leiate rubriigist ”Viimeisimmät

artikkelit” (viimased artiklid) pealkirja all ”COL-päätöksen peruminen – Kehotus klubeille välittömään toimintaan” (COL otsuse annulleerimine – üleskutse klubidele koheseks tegutsemiseks). Vastav ankeet tuleks täita ja kohe postitada, kui klubi ei poolda otsust. Otsuse annulleerimiseks on vaja protesti 10 % kõikide klubide arvust ehk u. 3.200 protesti. Iga saadetud ankeet on ühtviisi tähtis!

 

Kuberneri ringkäik

Visiidid on alanud ning selle kirja avaldamise ajaks olen külastanud nelja klubi. Kaasas on olnud asekuberner ja mu abikaasa Riitta. Vastuvõtt on kõikjal olnud avatud ja soe.

Kõik RIP Wilfi teemad on ühtviisi tähtsad üle kogu maailma. Meie piirkonnas rõhutaksin muuhulgas ”Rotary-peret”, kuhu kuuluvad ka noorsoovahetus, GSE ning Rotary Fondi toetamine ning sellesse annetamine.

 

Nüüd on võimalik lihtsalt

liituda Rotary Fondi toetajaliikmeks (Sustaining Member) makstes Rotary Fondile 100 $ (74-€). Seda summat võib igaüks kasvatada, tõustes toetajastaatuses üha kõrgemale astmele. Juhendi leiate piirkonna kodulehelt rubriigist ”Rotarysäätiö” (Rotary Fond). Lisainformatsiooni saab klubi

Rotary Fondi asjurilt, AG-lt või allakirjutanult. Annetaja saab mälestuseks selle aasta ametliku siidlipsu, mis ei ole avalikult müügis. (Lips on samasugune, kui see, mida müüdi PETS-il 1.000 $ eest. Selle eest sai annetaja Benefactor’i staatuse).

 

Parimate Rotary-teemaliste kodulehtede võistluse väljakuulutamine

Eelmisel aastal korraldati Soome klubide ja piirkondade esimeste kodulehtede 10. aastapäeva auks võistlus parima Rotary-teemalise kodulehe auhinnale.

Soome Rotary IT valdkonna eest vastutajad on otsustanud korraldada sellise võistluse ka

2007. aastal.

 

Võistlusjuhendi leiate Soome Rotary kodulehelt

aadressil:

www.rotary.fi/parhaat2007/kotisivut.html

Meie piirkonna klubid olid eelmisel aastal väga edukad ning loodan, et ka tänavu osaleb võimalikult suur hulk klubisid. Võistlusele tuleb registreeruda hiljemalt 15.11.2007.

 

”Riitta Shares Rotary”

Projekt lastekodu abistamiseks Eestis on alanud eriti positiivselt. Järgmises kuukirjas avaldatakse esimesed vahetulemused.

 

Teateid ja ülesandeid klubide presidentidele

ja sekretäridele

SAR (poolaastamaksud) on juulis makstud? Veel on mitu raportit puudu!

Klubi juulikuu osalemisaruanne tuleb sisestada Soome Rotary liikmete andmesüsteemi enne 10.8.

GSE-Chair Adi Karmi, Borgå-Porvoo RK, võtab vastu GSE stipendiaatide taotlusi ja annab vajaduse korral lisainfot. Augustis valitakse osalejad ja algab nende koolitamine. Reis Austraaliasse toimub veebruaris 2008.

Piirkonnakonverents Tartus 22.-23. septembril. Kõik klubid peavad eeskirjade kohaselt olema esindatud ametlikul piirkonnakoosolekul 23.09.07.

Siuntio-Sjundeå RK charter-pidu on otsustatud korraldada 10.10.2007. Lisainfot järgnevates kirjades.

 

Muud:

Plaani ja juhi oma klubi juhatuse igakuist koosolekut.

 

Kannusta liikmeid osalema piirkonnakonverentsil.

 

Juhi klubi tegevust liikmeskonna arendamisel ja laienemisvõimaluste otsimisel.

 

Rotary dollari kurss on augustis

muutumatu ehk 0,74, 1€= 1,351 $

 

 

 

Kuberner Hans Sittnikowi nimel

 

PDG Jaakko Castrén

 


Pentti Jänkälä LEAD THE WAY
Governor 2006 – 2007 NÄYTÄ TIETÄ
ROTARY INTERNATIONAL VISA VÄGEN
DISTRICT 1420 South-Finland and Estonia NÄITA TEED
Pentti Jänkälä
Teinintie 18 C
FI-00640 Helsinki
FINLAND
Phone
Mobile
E-mail
WWW
+358 9 7520914
+358 400 405027
pentti.jankala@apr.inet.fi
www.rotary.fi/1420
KUBERNERI KUUKIRI 12 Juuni 2007
RI: kuu teema: Rahvusvahelised eriala- ja harrastusrühmad
Head klubide presidendid, austatud rotariaanid
1. Rotary kuu teemaks on rahvusvahelised eriala- ja harrastusrühmad. Sellest teemast tasub
rääkida klubikoosolekutel, sest see avab meie tegevuses uusi dimensioone..
Lähemat informatsiooni saab aadressil www.rotaryfellowships.org/Fellowships.htm. Lisas
leiate kirja vastava tegevuse kohta. Oleks mõistlik anda mõnele klubivennale ülesandeks teha
selles küsimuses koosolekul ettekanne.
Nüüd on aeg klubi eesmärkide saavutamiseks Rotary Fondi toetamise osas.
Meie panus fondile võimaldav toetada piirkonna oma projekte. Selles küsimuses olen saatnud
ka eraldi kirja.
2. Need ülesanded peavad olema tehtud:
Klubi on kandnud oma liikmete andmete muudatused andmebaasidesse (RI ja SR)
poolaastamaksu (SAR) maksmiseks uue rotary-aasta alguses;
Klubi valmistub Rotary-aasta vahetuseks ning vajalikeks autasustamisteks ja
meelespidamisteks. Tänu on ära teeninud ka koosolekukoha personal.
3. Eelseisvad ülesanded:
Klubid saatsid DG-le presidendi aunimetuse ankeedi 31. märtsiks. Aunimetuse saajaid
on 16. Kaks klubi saatsid taotlused liiga hilja. Õnnitlused aunimetuse saajatele!
Klubid saavad veel RI autasud muuhulgas parima liikmeskonna kasvu eest jne.
4. Infoks
4.1. Orimattila RK siirdub alates 01.07.2007 piirkonda 1390. Tänan nende aastate eest, mil
olete aktiivselt tegutsenud meie piirkonna koosseisus.
4.2. On tõenäoline, et Katajanokka RK toetusel asutatakse Siuntio RK - Sjundeå RK.
4.3. Järgmine piirkonnakonverents on septembris Tartus. Registreeru piirkonna
kodulehel või Infopunkti kodulehel (www.rotary.ee)
4.4. Rotary-aasta 2006–07 tegevus- ja finantsaruanne sadetakse klubidele reeglite kohaselt
septembris lõpuks ning seda käsitletakse hilisemal piirkonnakoosolekul.
4.5. Muutus Tallinn Rotary koosoleku koht. Koosolekud toimuvad neljapäeval 16:00 Hotel
Barons’is, Suur-Karja 7/ Väike-Karja 2, Tallinn.
5. Rotary-dollar
Juuni Rotary-dollari kurss on 1 US$ = 0,76 € ehk 1 € = 1,3157894 US $ ehk nagu märtsis.
6. Tänuavaldused
Tahaksin tänada piirkonna 1420 klubide presidentidele ja vendadele, kes on aidanud meie
piirkonna eesmärkide saavutamisel. Rotary-aasta on mitmes suhtes olnud huvitav, on olnud
võimalus tegutseda koos mitmete uute tuttavatega. Minu tegevuses on olnud ka vigu ja
puudusi, kuid loodan, et saavutasime üheskoos ka midagi uut. Suurimad tänud!
Pentti Jänkälä Urmas Kaarlep
DG 2006–07 Koordinaator
Lisa: aprilli osalemisstatistika
Saadetakse: klubide presidendid, sekretärid, piirkonnanõukogu, PDG-d, piirkonna juhtkond,
DG-d, Zürich
Pentti Jänkälä LEAD THE WAY
Governor 2006 – 2007 NÄYTÄ TIETÄ
ROTARY INTERNATIONAL VISA VÄGEN
DISTRICT 1420 South-Finland and Estonia NÄITA TEED
Pentti Jänkälä
Teinintie 18 C
FI-00640 Helsinki
FINLAND
Phone
Mobile
E-mail
WWW
+358 9 7520914
+358 400 405027
pentti.jankala@apr.inet.fi
www.rotary.fi/1420
KUBERNERI KUUKIRI 11 Mai 2007
RI kuu teema: ei ole määratud
Head klubide presidendid, austatud rotariaanid
1. RI ei ole maikuule määranud eraldi teemat. Meie oma piirkonnas võiksime võtta teemaks
ettevalmistuse rotary-aasta 2006–07 lõpetamiseks. Seljataga on õnnestunud piirkonnakonverents
ja ja -koosolek. Tänan osalejaid, keda oli kokku 246 ning Pasila klubi ürituse korraldamise eest.
Piirkonnakoosolekult puudus RI reeglite vastaselt 9 klubi.
Mais kannavad klubid hoolt seatud eesmärkide saavutamise eest, makstes lubatud summad
Rotary Fondile.
2. Need ülesanded peavad olema tehtud:
Klubi on maksnud poolaastamaksu (SAR) tähtajaks 01.01.2007.
Klubi saatis DG-le presidendi aunimetust taotleva vormi 31.03.!
Klubi volitas ja saatis oma esindajad piirkonnakoosolekule Pasilas ja kuberneri ballile
Ritarihuones.
Klubi registreeris ja saatis oma vahetusõpilased piirkonnakonverentsile.
Klubin juhatus on pidanud uue juhatusega ühise koosoleku.
Klubi on kavandanud rotary-aasta 2007–08 tegevused.
3. Eelseisvad ülesanded:
Klubi sisestab RI andmebaasi oma liikmete andmete muudatused 30.05. uue SAR –maksu
jaoks.
Klubi viib mai-juuni jooksul ellu oma Rotary Fondi toetusi puudutavad eesmärgid 2006–07.
Klubi otsustab, kes osalevad piirkonnakonverentsil ja –koosolekul Tartus 22.–23.09.2007.
Registreerimine 31.05. piirkonna kodulehel (www.rotary.fi/1420) või Infopunkti kodulehel
www.rotary.ee TÄHTIS!
Klubi saadab oma liikmetele info juunis toimuva RI konvendi kohta. Veel jõuab!
Mõelge oma selllise piirkonnatasandi ürituse peale, kuhu võiksite kutsuda ka teisi klubisid ja
rotary-peresid!
4. Infoks
4.1. Piirkonnakonverentsi ettekanded on piirkonna kodulehel.
4.2. Piirkonna visioon 2008–2013 on piirkonna kodulehel. Tutvu!
4.3. Siuntio on saamas uue klubi. Asutab Helsinki-Katajanokka RK.
4.4. Uuritakse ka uue klubi asutamise võimalusi Loppisse. Asjaga tegeleb Riihimäki RK.
4.5. Tartu RK tähistab oma 75. aastapäeva (charter 19.01.1934). Palju õnne!
6. Rotary-dollar
Maikuu rotary-dollari kurss on 1 US$ = 0,76 € ehk 1 € = 1,31578947 US$ ehk nagu alates
jaanuarist.
Pentti Jänkälä Urmas Kaarlep
Pentti Jänkälä Koordinaator
DG 2006–07
Lisa: märtsi osalemisstatistika
Saadetakse: klubide presidendid, sekretärid, piirkonnanõukogu, PDG-d, piirkonna juhtkond, DG-d, Zürich
Pentti Jänkälä LEAD THE WAY
Governor 2006 – 2007 NÄYTÄ TIETÄ
ROTARY INTERNATIONAL VISA VÄGEN
DISTRICT 1420 South-Finland and Estonia NÄITA TEED
Pentti Jänkälä
Teinintie 18 C
FI-00640 Helsinki
FINLAND
Phone
Mobile
E-mail
WWW
+358 9 7520914
+358 400 405027
pentti.jankala@apr.inet.fi
www.rotary.fi/1420
KUBERNERI KUUKIRI 8 Veebruar 2007
RI kuu teema: ülemaailmne üksteisemõistmine
Head klubide presidendid, austatud rotariaanid
1. Rotary kuu teema on seotud ülemaailmse üksteisemõistmise suurendamisega.
Iga rotariaan on märganud, kuidas tema maailm on laienenud - turvalisest kodu- ja kooliümbrusest
globaalseks keskkonnaks. Tuttav koolitee võib olla muutunud reisideks maadesse, mille kohta
omal ajal koolis vaid loeti ja vaadati pilte. Meedia toob meie käeulatusse üha uusi asju maailma eri
paigust. Meieni jõuab küllaltki negatiivne pilt. Kõikjal vajatakse abi. Kui mõistame, mis on tõeline
vajadus, oleme rotary-tegevuse ja Rotary Fondi abil valmis andma oma panuse. LEAD THE WAY!
2. Piirkonnakuberneri 2009–10 valimine
PP Aatos Lahtinen on DGN. Tema valimine DGE-ks kinnitatakse piirkonnakoosolekul.
3. Need ülesanded peavad olema täidetud:
Klubi on maksnud poolaastamaksu (SAR)
Klubi on uuendanud oma andmed RI andmebaasis (www.rotary.org -> member access) ja
Klubi on uuendanud 2007.a. klubi ja oma ametnike andmed Soome Rotary andmebaasis
tulevase teatmiku jaoks (www.rotary.fi/rekisteri), salasõna on klubil olemas
Klubi on registreerinud järgmise rotary-aasta 2007–08 ametnikud PETS-ile.
4. Eelseisvad ülesanded:
Klubi osaleb RI presidendi nimetamiskomitee posti teel toimuval hääletusel (kiri RI-lt)
Klubi on saanud enne märtsi lõppu ühe netoliikme 2006.–07.a. arvestuses
Klubi viib ellu 2006.–07. aastaks püstitatud eesmärgi Rotary Fondile tehtavate annetuste
osas (PHF, MG)
Klubi teeb enne PETS-i otsuse, milline on eesmärk 2007.–08. aastal Rotary Fondile
tehtavate annetuste osas
Klubi volitab oma esindaja piirkonnakonverentsile (registreerimine kodulehel veebruari
lõpuni)
5. Infoks
5.1. RIP Bill Boydi üleskutse osaleda juunis Salt Lake City konvendil (lisa)
5.2. Soome PETS on 10.–11.03.2007 Laurea kutsekoolis, Espoo. www.rotary.fi/1420 -> pets.
5.3. Piirkonnakonverents on 14.–15.04. 2007 Helia kutsekoolis, Pasilas ja
5.4. Kuberneri Ball on 14.04.2007 Ritarihuones. (vt. Pasilan RK kodulehelt)
5.5. Eesti PETS on 02-03.03.2007 Laitse Lossis, Laitses
6. Rotary-dollar
Veebruari rotary-dollari kursson 1 US$ = 0,76 € ehk 1 € = 1,3157894 US $ ehk sama, mis
jaanuaris
Pentti Jänkälä Urmas Kaarlep
Pentti Jänkälä Koordinaator
DG 2006–07
Lisad: detsembri osalemisstatistika, B. Boydi üleskutse
Saadetakse: Eesti klubide presidendid, sekretärid, DG
Pentti Jänkälä LEAD THE WAY
Governor 2006 – 2007 NÄYTÄ TIETÄ
ROTARY INTERNATIONAL VISA VÄGEN
DISTRICT 1420 South-Finland and Estonia NÄITA TEED
Pentti Jänkälä
Teinintie 18 C
FI-00640 Helsinki
FINLAND
Phone
Mobile
E-mail
WWW
+358 9 7520914
+358 400 405027
pentti.jankala@apr.inet.fi
www.rotary.fi/1420
KUBERNERI KUUKIRI 7 Jaanuar 2007
RI kuu teema: rotary-teadmised
Head klubide presidendid, austatud rotariaanid
1. Rotaryn kuu teema on rotary-teadmised.
Iga rotariaan peaks teadma, mis on Rotary eesmärgid. Üldinfot saab muuhulgas veebilehelt
www.rotary.fi/suoja . Sealt leiate rohkesti koolitusmaterjale (vt. rotary-teatmik lk. 34). Meie
piirkonna üritused - PETS ja piirkonnakonverents – annavad võimaluse tõsta oma informeeritust
Rotary kohta. Võta kevadise programmi hulka tagasiside saamine neilt üritustelt, näiteks iga
osaleja 3 minutit Rotaryst. Tutvusta oma klubile ka Soome Rotary ry ja RI veebilehti mõnel
klubikoosolekul. Rotary-teadmised soodustavad ka klubi eesmärkide saavutamist.
2. Piirkonnakuberneri 2009–10 valimine
Ettepanekud tulevase kuberneri lisakandidaatide esitamiseks tuli saata hiljemalt 15.11.
Ettepanekuid ei tehtud.
Seega on PP Aatos Lahtinen (Munkkiniemi-Munksnäs RK) District Governor Nominee 2009–10.
3. Eelseisvad ülesanded:
• Klubi maksab poolaastamaksu (SAR) kohe 2007.a. alguses.
• Klubi viib sisse muudatused 2007.a. klubiametnike osas Soome Rotary andmebaasi
(www.rotary.fi/rekisteri) , sisenemiseks vajalik salasõna on klubil olemas.
• Klubi võtab oma programmi GSE-rühma külaskäigu. Juhised saadetakse presidendile
hiljem.
• Klubi alustab rotary-aasta 2007–08 kavandamist.
4. Kuberneri klubivisiidid
Klubikülastused on viidud läbi vastavalt ajakavale ja kokkulepetele ehk Soomes 59, Eestis 14,
kokku 73 piirkonna klubis. Suur tänu klubidele hästi ettevalmistatud kohtumiste ja huvitavate
klubikoosolekute eest.
5. Infoks
5.1. Eesti PETS on reedel ja laupäeval 03.–04.03. 2007 Laitse Lossis, (30 km Tallinnast).
5.2. Soome PETS on laupäeval ja pühapäeval 10.–11.03.2007 Laurea amk, Espoo. Vaata
www.rotary/1420/pets .
5.3. Piirkonnakonverents toimub laupäeval ja pühapäeval 14.–15.04. 2007 Helia amk, Pasila ja
5.4. Kuberneri ball on laupäeval 14.04.2007 Ritarihuones. (Vt. Pasila RK kodulehelt)
6. Rotarydollar (muutus)
Jaanuari rotarydollari kurss on 1 US$ = 0,76 € ehk 1 € = 1,3157894 US $ ehk muutunud võrreldes
varasemaga.
Head uut 2007. aastat! Nüüd on aeg klubi eesmärkide saavutamiseks!
Pentti Jänkälä Urmas Kaarlep
DG 2006–07 Koordinaator


Lisad: novembri osalemisstatistika Saadetakse: presidendid, sekretärid, piirkonnanõukogu, PDG-d, piirkonna juhtkond, DG-d, Leena
Frischknecht.
Pentti Jänkälä LEAD THE WAY
Governor 2006 – 2007 NÄYTÄ TIETÄ
ROTARY INTERNATIONAL VISA VÄGEN
DISTRICT 1420 South-Finland and Estonia NÄITA TEED
Pentti Jänkälä
Teinintie 18 C
FI-00640 Helsinki
FINLAND
Phone
Mobile
E-mail
WWW
+358 9 7520914
+358 400 405027
pentti.jankala@apr.inet.fi
www.rotary.fi/1420
KUBERNERI KUUKIRI 6 Detsember 2006
RI kuu teema: pere
Head klubide presidendid, austatud rotariaanid
1. Rotary kuu teemaks on pere. Pere on ühiskonna algüksus. Iga rotariaan on ühe pere liige.
Öeldakse, et lapsed on meie maa tulevik. Soomes on võrreldes paljude riikidega laste tuleviku eest
hästi hoolt kantud. Seetõttu võime mõista peret Rotary kontekstis ka laiemalt rotary-perena.
Detsember on sobiv aeg pöörata tähelepanu perega koosolemise tähtsusele ning ühel või teisel
moel toetada kas kodumaal või väljaspool seda ka neid peresid, kellel ehk ei lähe nii hästi kui meil.
Jõulud ja Rotary ühendavad.
2. Piirkonnakuberneri 2009–10 valimine
Ettepanekud lisakandidaatide osas tuli saata hiljemalt 15.11. Ettepanekuid ei saabunud. Jaanuaris
kinnitatakse Aatos Lahtineni (Munkkiniemi-Munksnäs RK) kandidatuur.
3. Eelolevad ülesanded:
• klubi maksab poolaastamaksu (SAR) kohe 2007. aasta alguses.
• klubi kannab andmete muudatused RI andmebaasi (www.rotary.org -> member access)
• klubi koostab osalemisraporti (Vt. teatmik lk. 33–36; www.rotary.fi/rekisteri).
• klubi kannab 2007a. ametnike andmed Soome Rotary andmebaasi (www.rotary.fi/rekisteri)
Salasõna on saadetud klubile.
• klubi võtab oma programmi GSE –rühma visiidi. Juhend saadetakse presidendile.
• klubi korraldab pereürituse. Juhend on e-postiga saadetud presidendile.
• klubi alustab järgmise, 2007.–08. rotary-aasta kavandamist.
4. Kuberneri klubivisiidid detsembris
Klubikülastuste programm on piirkonna kodulehel. Külastatud on Soomes 57 klubi 59st ja Eestis
kõik 14 ehk kokku 71 klubi 73st.
5. Infoks
5.1. GSE – rühm ja selle juht on valitud. Rühma suurus on 1+5 inimest.
5.2. Posti teel toimuval hääletusel ei saanud Ruoholahti-Gräsvik RK lisakandidatuur piisavat
toetust.
5.3. Meie tsooni liikmekandidaat 2008–10 on Äänekoski RK liige (RIBN) Lars-Olof Fredriksson.
5.4. Rotary tähistab Soomes oma 80. sünnipäeva - 01.12.1926 asutati Helsinki-Helsingfors RK.
6. Rotary-dollar
Detsembris on rotary-dollari kurss 1 US$ = 0,79 € ehk 1 € = 1,26582278 US $ ehk sama kui
varem.
Head Jõulu!
Pentti Jänkälä Urmas Kaarlep
DG 2006–07 Koordinaator
Lisad: septembrikuu osalemisstatistika
Saadetakse: presidendid, sekretärid, piirkonnanõukogu, PDG-d, piirkonna juhtkond, DG-d, Leena Frischnecht
Pentti Jänkälä LEAD THE WAY
Governor 2006 – 2007 NÄYTÄ TIETÄ
ROTARY INTERNATIONAL VISA VÄGEN
DISTRICT 1420 South-Finland and Estonia NÄITA TEED
Pentti Jänkälä
Teinintie 18 C
FI-00640 Helsinki
FINLAND
Phone
Mobile
E-mail
WWW
+358 9 7520914
+358 400 405027
pentti.jankala@apr.inet.fi
www.rotary.fi/1420
KUBERNERI KUUKIRI 4 Oktoober 2006
RI kuu teema: Erialateenistus
Head klubide presidendid, austatud rotariaanid
1. Erialateenistuse kuu
Rotary rõhutab ühena oma teenistusliinidest erialateenistust. Eesmärgiks on siduda end eetiliselt
aktsepteeritavate põhimõtetega. Rotariaanid võivad katsetada seda nelja küsimuse testi abil, mille
saab koondada ka ainult üheks küsimuseks: kas see on õige? Rotary ja rotaraanid võivad selleski
küsimuses näidata teed.
2. Piirkonnakuberneri valimine
Piirkonnakuberneri kandidaatide kohta tuleb saata ettepanekud hiljemalt 15.10. Juhised leiate
augustikuu kirja lisast.
3. Eelseisvaid ülesandeid:
osa klubisid valmistub kuberneri ja asekuberneri visiidiks.
klubi teeb osalemisraporti (vt. teatmik lk. 33–36; www.rotary.fi/rekisteri).
klubi esitab oma kandidaadi GSE rühma enne 15.10.2006. (Juhis saadeti e-posti teel)
klubi saab 30.septembriks IPDG Börje Thorströmi finantsaruande 2005–06 rotary-aasta
kohta. Aruanne tuleb käsitlemisele piirkonnakoosolekul 14.–15.04.2007 Helsingis.
klubi valmistub novembris peetavaks valimiskoosolekuks.
klubi võib taotleda piirkonna rahalist toetust (DSG) väikeprojektidele, kui nad saadavad
kubernerile vabas vormis taotluskirja enne 30.10.2006. (Juhis teatmikus lk. 28.)
klubi võib esitada DGE Hans Sittnikowile piirkonna tegevuse jaoks oma aktiivseid liikmeid.
4. Kuberneri klubivisiidid
Eesti klubid on augusti ja septembrikuu jooksul läbi käidud. Klubivisiitide ajakava on piirkonna
kodulehel.
5. Infoks
5.1. Eesti uus president Toomas H. Ilves (*1953) on meie piirkonna Tallinna Vanalinna RK liige
aastast 1999. Palju õnne!
5.2. RI tulevane president on kanadalane RIPE Wilfrid J. (Wilf) Wilkinson. rotariaan aastast 1962.
5.3. Katajanoka rotary-klubi on kirjalikult teatanud oma nime muutmisest.
6. Piirkonna kodulehekülg
Piirkonna koduleht on aadressil www.rotary.fi/1420.
7. Rotary-dollar
Oktoobrikuu rotary-dollari kurss on 1 US $ = 0,79 € ehk 1 € = 1,26582278 US $ ehk sama mis
augustis ja septembris.
Pentti Jänkälä Urmas Kaarlep
DG 2006–07 Eesti Koordinaator
Saadetakse: presidendid, sekretärid, piirkonnanõukogu, PDG-d, piirkonna juhtkond, DG-d, Leena
Frischnecht.


September 2012
KUUKIRI 12 – JUUNI 2006 Tammisaari 06.06.06


Head presidendid, head rotariaanid


Selle kuu teemaks on sõprusrühmad – moodustavad ju kõik rotariaanid rahvusvahelise sõprade rühma – sul on usaldusväärseid sõpru kõikjal, kuhu sa ka ei suundu oma reisidel!
Tegemist on ühe suurima Rotary-liikumise pakutava eelisega.

Sellist sõprust oleme koos abikaasaga saanud kogeda iga klubivisiidi ajal, mida kogunes arvuliselt 74 ning lisaks ka paljudel muudel üritustel.

Sellist sõprust kogesime ka oma piirkonnakonverentsil, suur tänu kõikidele, kes olite kohal loomas suurepärast meeleolu, tänu ka mu oma klubile, kes muutis konverentsi korraldusliku külje hästitoimivaks ja positiivseks!

Sellist sõprust kogesime ka Islandil, kus eelmisel nädalal olime piirkonnakonverentsil esindamas Põhjamaade Rotary-piirkondi. Karmide laavaväljade keskel tuksub soe süda ja sõprus on konkreetne. Ehk me põhjamaade ääreriigid mõistame üksteist kõige paremini, eriti kui veel mõlema keel on selline, millest keegi teine aru ei saa.


GSE

Mõlemad GSE rühmad tulid ja läksid. Olles kohtunud korduvalt mõlema rühmaga ja kuulnud mõlema ettekandeid piirkonnakonverentsil, olen veel enam veendunud, et GSE tegevusse tasub ka edaspidi investeerida! Seega klubid, vaadake juba praegu kandidaate järgmise aasta GSE rühma, nende reis suundub Uus-Meremaale!
Ja tänu Erkki Turanlahtile suure töö eest, pakkuge talle oma toetust ka järgmisel aastal!


TRF – The Rotary Foundation

Päris paljud piirkonna klubid on sel aastal osalenud Eestisse suunduvates projektides.
Teistel klubidel on nüüd ülim aeg jõuda veel saavutamata jäänud eesmärkideni Rotary Fondile mõeldud annetuste osas. Rotary-dollar on juunikuu jooksul 0.78 €, mais oli see 0.82€. Juuliks tõuseb taas 0.79 €.
Sel hetkel on ühe PHF hind seega 780 €, madalam kui paljudel aastatel. Maksud peavad olema sooritatud hiljemalt 30.06., vaata lisast.


Volikirjad Kopenhaagenisse

Veel ei ole tulnud lõplikku infot selle kohta, kas RI presidendi küsimus tuleb maailmakongressil hääletamisele või mitte. On oluline, et võimalikult paljud klubid oleksid esindatud toetamaks RI juhatuse ettepanekut.
Panen lisasse veelkord volikirja näidise, mis vaatamata vastandlikele väidetele on täiesti kõlbulik.
Klubid, kust ei ole esindajaid konvendile, saatke volikiri oma klubi kirjapaberil Pentti Jänkäläle, alla presidendi ja sekretäri nimed ja KOHE posti!


Ja lõpuks

Suur tänu KÕIKIDELE piirkonnas selle aasta eest, see on olnud täis unustamatuid elamusi!!

Eriti tahan tänada piirkonnanõukogu, piirkonna sekretäri ning Pilvikkit ja Jaanat Rotary-büroost, ilma teie toetuse ja abita ei oleks ma oma tööga toime tulnud!

Erilise tänu on teeninud ära ka asekubernerid, teie tegevus on pidevalt muutunud sisulisemaks ja te olete katnud edukalt üha suurema osa oma territooriumi koordineerimistööst!

Ja lõpuks tahaksin soovida Pentti Jänkäläle ja Pirkkole palju edu tuleval kuberneriaastal. Tean, et amet läheb üle pädevatesse kätesse!

Omaltpoolt olen valmis andma igakülgset tuge oma järeltulijale.

SUUR TÄNU KÕIGE EEST JA KAUNIST SUVE!


Börje Th.

Kuukiri 11 – Mai 2006 08.05.2006Head presidendid, head rotariaanid,

Piirkonnkonverents on juba lävel, koguneme selle nädala lõpul Tammisaares tähistama käesoleva rotary-aasta finišisirgele jõudmis, tänama kõiki, kes oma jõupingutustega on selle aasta jooksul viinud rotary-liikumist edasi ja autasustama neid, kellel on erilisi teeneid ja kordaminekuid.
Suurim osa meie piirkonna klubidest on esindatud, kuid olen kurbusega südames leidnud, et on siiski ka klubisid, kes ei saada oma esindajat. Endiselt on selleks veel võimalus, kodulehel www.rotary.fi/1420 leiate juhised registreerumiseks.


Kopenhaagen

Ka Kopenhaageni konvendile on hilistel otsustajatel veel võimalik end kirja panna, lisas leiate kutse neile, kes ei ole seda veel teinud.


GSE

Meie oma GSE-rühm on reisil käinud ja naasnud Soome ja Eestisse suure Colorado rühmaga. Olin rühmadel lennujaamas vastas, reis oli olnud võimas! Mõlema rühmaga on teil võimalik tutvuda piirkonnakonverentsil.

Ja lõpuks

MG projektidega on kõik korras ning maksed tuleb teha nii, et veel selle tegevusaasta sees oleks võimalik saada taotletud PHF-id. Rotary-dollar on endiselt 1 $ = 0.82 €.
Soovin teile nädalalõpuks PIDULIKKU MEELEOLU!!

Rotary-tervitustega,

Börje Th
Kuukirja lisa 08.05.2006


Võimalik hääletamine Kopenhaagenis


Rotary-liikumises on käimas vaidlus selle üle, kes on RI President Nominee aastaks 2007-2008.
Presidendi nimetamiskomitee esitas Donald Osbourni sellesse ametisse.
RI juhatust on informeeritud, et nimetamiskomitee on tegutsenud RI reeglite vastaselt ning seetõttu juhatus lükkas selle ettepaneku tagasi ja määras uue nimetamiskomitee, kes otsustas esitada sellesse ametisse Willfred Wilkinsoni, Rotary Club Trentost, Kanadast.
PRID Grant Wilkins, esimese nimetamiskomitee liige on mulle kinnitanud, et komitee töös rikuti RI reegleid.

Et on võimalik, et küsimus tuleb Kopenhaagenis hääletamisele, oleks oluline, et võimalikult palju piirkonna klubid oleksid konvendil esindatud, sest hääleõigus on ainult klubidel.
Klubidele on märtsi keskel saadetud vorm, millega konvendi delegaate volitatakse esindama oma klubi. Volikirja võib koostada ka lisas oleva vormi kohaselt. Sellisel juhul on tähtis, et volikiri oleks vormistatud klubi kirjaplangile (tänapäeva tehnika abil kergesti teostatav) ja et selle oleksid allkirjastanud klubi president ja sekretär.

Käesolevaga palun, et kõik piirkonna klubid kannaksid hoolt oma esindatuse eest RI konvendil Kopenhaagenis. Kui oma klubist ei ole kedagi minemas, võib volitada mõne teise klubi liiget või sellise puudumisel andes volikirja näiteks DGE Pentti Jänkäläle, kes on meie piirkonna ametlik esindaja Kopenhaagenis.

Viimasel juhul võib tuua volikirja kaasa piirkonnakonverentsile või saata otse Pentti Jänkäläle, Teinitie 18 C, 00640 Helsinki, Finland.

Klubid, määrakse oma esnidajad hiljemalt 30.05.2006!!

Rotary-tervitustega,

Börje Th.

Lisa.

Kuukiri 10 – Aprill 2006 10.04.2006

Head presidendid, head rotariaanid

Kevad on kätte jõudmas ja suusahooaeg on varsti lõplikult läbi, sel aastal sai sõidetud 1130 km. Ka rotary-töös on lõpuspurdi aeg ning aasta suurimad tähtsündmused – meie oma piirkonnakonve­rents ja Kopenhaageni maailmakongress – lähenevad suure kiirusega. Minu soov on, et kõik meie piirkonna klubid oleksid esindatud piirkonnakonverentsil, tegemist on ju tõeliselt erilise olukorraga, kui RI presidendi esindajaks on endine RI president, kes on lisaks järgmisel aastal ka Rotary Fondi Trustee Chairman juba teist korda !!

Piirkonnakonverents

Eelmisel neljapäeval oli registreerunud ainult 22 klubi esindajad, seega kiirustage, ka hotellimajutuse parimad kohad saavad need, kes registreeruvad õigel ajal. Registreerida saab meie piirkonna kodulehel www.rotary.fi/1420 ja vajalikud dokumendid on liidetud ka selle kuukirja lisadesse.
Ametlikule piirkonnakoosolekule saadetakse sel nädalal ka eraldi kutse, kus räägitakse ka klubi esindajate arvust. Olgu see ära toodud ka siin: igal klubil on vähemalt üks hääl, 38 liiget+ = kaks, 63 l+ = kolm, 88 l+ = neli, 113 l+ = viis häält jne. On oluline, et iga häält peab esindama eraldi isik, kellel on selle kohta ka klubi volikiri.

Kopenhaagen

Viimaste raportite andmetel on meie piirkonnast 47 registreerunut, mis on alla 2% piirkonna liikmetest!
Kordan oma varasemat tõdemust: enam lähemale maailmakongress ei tule!! Teiste sõnadega: hilised otsustajad, hakake liigutama!

RI Director’i valijamees

RI reegli 12.020.2 järgi tuleb meil piirkonnakoosolekul 14.05.2006 valida liige tsooni 15 RI Director’i valimiskomiteesse.
Kandidaadile esitatavad tingimused: - Tegutsenud piirkonnakubernerina 2001-2002 või varem
- pärast oma kuberneriaastat osalenud vähemalt kahel rotary-seminaril
- pärast kuberneriaastat osalenud vähemalt ühel maailmakongressil
Palun klubidel esitada kandidaate, kes vastavad eelpool nimetatud tingimustele, saates mulle suletud ümbrikus oleva kirja, ümbrikul märkus ” Director valitsijamiesehdokas” hiljemalt 30.04.2006.
RYLA

Meie piirkond on eeskujulik noorsoovahetuse osas, sel aastal suundub 42 16-18 -aastast noort aastasesse vahetusse. Ka GSE osas, kus vahetuses on 25-40-aastased, oleme aktiivsed. Nende kahe earühma vahel on aga tühimik!

Piirkonnas on otsustatud käivitada RYLA tegevus (Rotary Young Leadership Award), mis on suunatud 18-25-aastastele noortele ja mille eesmärk on täita ülalmainitud tühimik.
Piirkonna RYLA komitee esimeheks on valitud PP Aatos Lahtinen Munkkiniemi klubist,
lisas leiate tema memo tegevuse käivitamise kohta. Palun andke see memo edasi oma klubi järgmisele presidendile, sest tegevus algab järgmisel sügisel.

GSE rühm Colorados

Meie GSE rühm suundus eelmisel nädalal Coloradosse ja on mulle saadetud informatsiooni kohaselt edukalt esindanud meie piirkonda. Minu kolleeg DG Norris Herschmeyer on juba jõudnud kiita nende esinemist, kuuldavasti on rühma juht Raivo suurepärane laulja.
Soovijad võivad jälgida rühma liikumist nende blogilt: www.gse-america-2006.blogspot.com , see huvi tasub end ära, sest rühmal on ka tugev huumorisoon!

Bowling

Loviisa klubi korraldab rotary-bowlingu Soome Meistrivõistlused 17.04-14.05.2006. Kutse võistlustele lisas.

Golf

Vuosaari klubi korraldab piirkonna golfimeistrivõistlused 26.07.2006 Vuosaari golfiväljakul. Kutse võistlustele lisas. Organiseerijad sooviksid ka, et iga klubi nimetaks oma ”golfivastutaja” ja teataks tema andmed aadressil pekka.forselius@kolumbus.fi , et kergendada suhtlemist.

Ja lõpuks

Aasta lõpuspurt on käimas. MG projektidest on suurim osa saadud läbi Evanstoni nõelasilma, tänu DRFC Kari Tallbergi jõupingutustele. Tänu sulle, Kari!
Nüüd on klubidel põhjust teha kiiresti ära projektide maksed, rotarydollari = 0.82 €, jõutakse saada ka PHF-id veel selle rotary-aasta sees.
Ja veel kord: loodan, et kõik klubid on esindatud Tammisaares 13-14.05.2006.

TERE TULEMAST!!

ROTARY-TERVITUSTEGA
Börje Th.
Lisa kuukirjale 9 l4.03.2006


Head rotary-klubide presidendid

Pärast kuukirja saatmist on toimunud hulk selliseid asju, mis tekitasid vajaduse saata märtsi kuukirjale lisakiri. Alljärgnevalt lühidalt neist küsimustest.

Rotary Fond

Varem kehtinud praktika kohaselt sai Matching Grant projekt numbri alles pärast projekti heakskiitu. Sel aastal on toimunud muudatus, mille kohta minul puudus informatsioon. Palun järgige neid juhiseid maksmiseks, mille olete DRFC Kari Tallbergilt eraldi kirjas saanud.
Olen täna saanud Zürichist kinnituse, et projektide kaudu annetatud rahade eest saadavad PHF-id saab määrata juba aprilli lõpuks ja need saab üle anda meie piirkonnakonverentsil Tammisaares.
Annetusi projektidele, mis lähevad arvesse PHF määramisel, saab seega teha veel ka aprilli jooksul.

Presidendi Aunimetus

Olen saanud juba neli täidetud aunimetuse taotluse vormi, mis on iseenesest tänuväärt. Kahjuks on kõik neli olnud puudulikult täidetud.
Esimene ja samas absoluutne tingimus on, et klubis peab olem üks liige rohkem kui 01.07.2005. Palun märkige 1. punkti all liikmete arv nii nimetatud kuupäeval kui praegusel hetkel.
Lisaks sellele tuleb klubi tegevuse osas täita neli ülejäänud punkti kokku 21-st viies eri alarühmas, nii et need neli punkti esindavad erinevaid alarühmi.
Lisan veel kirjale nii nõuete kirjelduse kui taotlusvormi, mõlemad inglise keeles, soomekeelsed nõuded leiate piirkonna kodulehelt www.rotary.fi/1420, lugege neid! Taotluste viimane saatmispäev endiselt 24.03.2006.
Üks nõue, mille suurim osa klubidest kindlasti täidavad, on punkt, mis käsitleb plaanide tegemist mitmeks aastaks. Minu kogemused klubivisiitidelt on, et seda tegid mingis vormis peaaegu kõik klubid.

Piirkonnakonverents

Piirkonnakonverentsi osas ei olnud majutusnimekirjas ühtegi hotelli väljastpoolt Tammisaarit, mille järele võib siiski tekkida vajadus, kui Tammisaari hotellide mahutavus osutub ebapiisavaks. Lisas leiate täieliku hotellide loetelu.
Lisas on ka piirkonnakonverentsi esialgne kava.
Mitmes klubis tundub olevat selline arusaam, et piirkonnakonverentsil võivad osaleda ainult klubi president ja sekretär abikaasadega. See ei ole nii, piirkonnakonverents on kõikide piirkonna rotariaanide ühine pidulik üritus ja sinna on teretulnud kõik rotariaanid!!
Eri küsimus on, et president ja sekretär on need, kes tavaliselt esindavad klubi teise koosolekupäeva ametlikus osas.

Rotary-dollar

Rotary-dollari kurss on endiselt 1$ = 0.82€


Ja lõpuks

Esimene, Eesti klubidele mõeldud PETS on juba möödas ja järgmine toimub tuleval nädalalõpul Soome klubidele Helsingis.
Rõõmustav on, et ka RI tipus on tõdetud järjepidevuse vajadust, eesmärgid ja tegevussuunad järgmiseks rotary-aastaks on üsna sarnased tänavusega!Rotary-tervitustega,

Börje Th.
Kuukiri 8 – veebruar 2006 07.02.2006
Ülemaailmse üksteisemõistmise kuu


Head presidendid, head rotariaanid!

Ülemaailmne üksteisemõistmine on väga aktuaalne teema just täna, kui isegi mõned meie põhjamaised naaberriigid on sattunud rahvusvahelisse kriisi. Rotariaanidena peaksime pidevalt osutama toetust igasugusele tegevusele rahvastevahelise üksteisemõistmise edendamisel ja erilist tähelepanu saame sellele pöörata 23.veebruaril, ülemaailmse üksteisemõistmise ja rahu päeval, mis on samas ka RI asutamise aastapäev.

Liikmeskonda puudutav info

Liikmeskonda puudutav info nii Soome Rotary andmesüsteemi kui SAR raport RI-le tuleb teha ära viivitamatult, muidu tulevad järgmisesse teatmikku aegunud andmed!

Rotary Fond

Eelmises kuukirjas sai nenditud, et Matching Grant projektide osas on olukord positiivne. Enamik taotlusi on juba saadetud Rotary Fondile. Minult on mitmed inimesed küsinud, millal võib teha nende projektide osas ülekanded ja millal saabuvad klubile vastavad PHF-id. TRFDC Kari Tallberg on teatanud, et pärast seda, kui ta on saanud lõplikud (=täielikud!) taotlused, läheb 3-4 nädalat MG projekti numbri saamiseni. Enne MG numbri saamist ei tohi ühtegi ülekannet teha!! Seega kiiresti taotlused valmis ja Karile.
Olgu mainitud, et parima per capita annetajaklubi (= PHF presidendile) valimisel lähevad arvesse nii TRF iga-aastasesse fondi kui projektidesse minevad annetused. Kõik annetused peavad olema tehtud enne 31.03.2006.

PETS

Tuletan veelkord meelde, et PETS on Eesti osas Haapsalus 10.-11.03.2006 ja Soome osas Helsingis 18.-19.03.2006.Liikmeskonna juurdekasv

Nagu ma oma eelmises kirjas tõdesin, läheneb aeg “Presidendi Aunimetuse” taotluse esitamiseks. Kohtun Carl-Wilhelm Stenhammariga reedel Tamperes ja minu sõnum temale on, et vähemalt praegu on kõik klubid veel rivis, sellise mulje olen saanud paljudest positiivsetest teadetest. Tänu teile kõigile selle etapi heade tulemuste eest.

Konvent 11.-14.06.2006 Kopenhaagenis

Viimane vaheraport ütleb, et meie piirkonna esindajaid on juba 44. Selle tulemusega juhime me Soome piirkondade edetabelit suure edumaaga, kuid minu meelest on see heast tulemusest veel kaugel, nii käegakatsutava vahemaa kaugusel on meist selle aasta maailmakongress!!

Piirkonnakonverents 13.-14.05.2006, Tammisaari

Ka meie oma piirkonnakonverents läheneb, selleni on aega veel kolme kuu ringis. Loodan et iga meie piirkonna klubi on seal esindatud, on ju tegemist rotary-aasta tippsündmusega.
Rotary Internationali Past President Luis Vicente Giay’ga on olnud tihe kirjavahetus ja ta ootab huviga oma esimest reisi meie maale. L.V.Giay on muuseas järgmine Rotary Foundation Trustee Chairman.
Registreerimisvormid tulevad järgmise kuukirja lisas ja kuu lõpus leiate need ka aadressil www.rotary.fi/1420 .

Ja lõpuks

Ootan huviga kohtumist C. W. Stenhammariga Tamperes. Muuhulgas on ta ära teinud suurepärase töö Eesti klubide heaks, aidates võimsalt kaasa Tallinna, Tartu ja Tallinn-Nõmme klubide esialgsete charter-daatumite tagasisaamisele. vastavad dokumendid antakse klubidele üle lähiajal.

Olen alati teie käsutuses !


Rotary-tervitustega,

Börje Th.

Kuukiri 7 – Jaanuar 2006 05.01.2006


Rotary-teadmiste kuu


Head presidendid, head rotariaanid

Head alanud aastat teile kõikidele ! Jätkakem oma tegevust ühiste eesmärkide saavutamiseks!

Jaanuar on rotary-teadmiste kuu, nüüd peame me kõik eriti teadvustama, mida tähendavad Rotary eetilised reeglid, näiteks käies uuesti läbi nelja küsimuste testi.


Liikmeskonda puudutavad teatised

Klubide sekretäridel on jälle jõudnud kätte aeg teha poolaasta-aruanne (SAR - Semi-Annual-Report) RI-le, rotary-aasta esimeses pooles oli mitmetel klubidel sellega probleeme. Loodetavasti seekord läheb kõik palju paremini, harjutamine teeb meistriks.

On põhjust kontrollida ka, kas varahoidja on kandnud üle poolaasta-aruandel põhinevad maksud RI-le, seal ollakse praegu väga terased maksude sooritamise tähtaegade suhtes. Kogu piirkonna võlgnevused suutsime siiski enne aastavahetust auga kustutada, mõnede klubide osas hakkas küll latt pea kohal liikuma.

Hiljemalt praeguseks hetkeks peaks ka piirkonna oma liikmete andmesüsteem olema kõikidel klubidel kasutuses ja liikmete andmed pidevalt ajakohased. Kui teil on sellega probleeme, võtke ühendust Rotary-bürooga.


Rotary Fond

Rotary Fondi raames on meie piirkonnas kokku kaheksa projekti, suurim osa neist Eestis. Nende kohta täpsemalt lähitulevikus. Rõõmustav on, et projektidesse on piirkonna klubid investeerinud kokku u. 65.000 $, mis tähendab klubide jaoks ka 65 PHF-i, neist märkimisväärne osa Eesti klubidesse. Õnnitlen!!

Piirkonna poolest on panus u. 40.000 $, mille järel DDF-rahad on mõistlikul tasemel, lisaprojektide jaoks meil sel rotary-aastal ei ole võimalusi, kuid järgmisel aastal kantakse meie DDF kontole lisa u. 17.000 $.

Tuletan veelkord meelde, et Rotary Fondi tsooniseminar toimub 16.01.2006 Päästearmee ruumes. Osalemisest teatada Kari Tallbergile.


PETS

PETS ehk tulevaste presidentide koolitusüritus korraldatakse Eestis Haapsalus 10.-11.03.2006, Soomes Helsingis Mäkelänrinteen Gümnaasiumis 18.-19.03.2006.

Palun kõikidel klubidel kanda hoolt, et nad oleksid PETS-il esindatud. RI reeglite kohaselt ei saa klubi president astuda ametisse, kui ta ei ole PETS-il osalenud.


Liikmete juurdekasv

Kõik piirkonna klubid on lubanud töötada ”Presidendi aunimetuse” saavutamise nimel. Selle tähtsaim eesmärk on üks lisaliige (neto) märtsiks 2006 võrreldes rotary-aasta algusega (01.07.2005). Kutsun klubide presidente üles varakult selle eesmärgi poole pürgima!


RI president Soome!

RI president Carl-Wilhelm Stenhammar koos abikaasa Monicaga saabub Soome, Tamperesse reedel, 10.02.2006 ja peab kõne seal korraldataval Intercity-koosolekul. Kes tahab näha meie põhjamaist RI presidenti, andke endast teada DG Lasse Eerolale piirkonna 1390 klubidele saadetud juhiste kohaselt.


Convention 11-14.06.2006 Kopenhaagenis

Kordan veelkord: enam lähemale maailmakongress ei tule!!

Viimastel andmetel on meie piirkonnast registreerunud oli 29 inimest, osaleda võiks märksa suurem arv rotariaane !

Reisifirma Matkapojat on teinud soodsama paketi pakkumise, mille leiate selle kirja lisast, vastavalt sellele maksavad ka juba registreerunud.

Asuge reipalt registreeruma!


Rotary-dollar

Rotary-dollar on aasta algusest 1 $ = 0.85 €

 

Toimuvast

Piirikonnanõukogu koosolek 11.01
Rotary Fondi Tsooniseminar 16.01, Päästearmee, Uudenmaankatu 40
Membership Zone Seminar 03.02, Päästearmee, Uudenmaankatu 40
Carl.Wilhelm Stenhammar, Tampere 10.02.
Eesti PETS, Haapsalu 10.-11.03
Soome PETS ja piirkonnanõupidamine, Helsingi 18.-19.03
Piirkonnakonverents, Tammisaari 13.-14.05
Maailmakongress Kopenhaagenis 11.-14.06.


Arvukat osalemist !


Ja lõpuks

Klubivisiitide ring lõppes juba kaks kuud tagasi. Juba on tekkinud igatsus nende aegade järele!

Õnneks on siiski olnud mõned klubipidustused, kus oleme esindanud piirkonda.

Olen kohanud ka käimasolevate projektide raames arvukalt rotariaane, nii et kontakt tegeliku “tööpõlluga” säilib.

Võtke kindlasti ühendust, kui on probleeme või meelt painavaid küsimusi!

 

Rotary-tervitustega,
Börje Th.

 

 


Kuukiri 6 – Detsember 2005

Rotary-perede kuu


Head klubide presidendid, head rotariaanid

Detsember on rotary-perede kuu. Seda tava on mitmed piirkonna klubid hakanud järgima, mitmetes, tegelikult paljudes klubides korraldatakse enne jõule toimuv klubikoosolek pereüritusena koos kirikuskäigu ja ühise õhtusöögiga. See on väga tore, kuid oleks hea pidada meeles ka peresid, kellel ei lähe nii hästi. Jõulud on andmise ja helduse aeg ning klubid peaksid pidama meeles kehvemal järjel olevaid, kas oma lähiümbruses või kasvõi käimasoleva Eestisse suunatud projektikampaania kaudu!


Governor Nominee 2008-2009

Piirkonna valimiskomisjon nimetas oma koosolekul 15.11.2005 AG Heimo Nummela, Espoo- Tapiola Rotaryklubi kubernerikandidaadiks rotary-aastaks 2008-2009, millest teatati ka klubidele sama kuupäeva seisuga. Et määratud tähtajaks ei esitatud konkureerivaid kandidaate, kuulutan eeskirja punkt 13.202.9 kohaselt Heimo Nummela piirkonna 1420 Governor Nomineeks rotary-aastaks 2008-2009. Tervitame vend Heimot piirkonnaorganisatsioonis, sul on ees paljunõudev, kuid samas huvitav tegevuspõld!


Rotary Fond

Rotary Fondi seminarid korraldati 16.novembril Tallinnas ja 23.novembril Espoos DRFC Kari Tallbergi juhtimisel. Tallinnas oli 14 ja Helsingis 32 osalejat, tulemus oli rahuldav, kuid mitte mingil juhul hea. Võimalus ”paikamiseks” on 16.01.2006 korraldataval Rotary Fondi tsooniseminaril, mis toimub Helsingis, Päästearmee ruumides, Uudenmaankatu 40 ning mida juhib RF Zone Coordinator Suzanne Brenning. Ürituse algus on kell 9.30 ja registreeruda saab saates teate Kari Tallbergile.
Seminaridel oli vaatluse all Eesti projektide nimekiri. Hea hooga on alanud juba Tallinn Nõmme, Rapla, Tartu-Toome, Tartu-Hansa ja Türi projektid. Ruumi toetuse jaoks on veel Tallinna, Viljandi ja Haapsalu projektides. Head presidendid, tutvuge veelkord saadetud memoga ja kaalutlege osalemist!


Convention

Maailmakonverentsile Kopenhaagenisse on meie piirkonnast registreerunud alles 27 inimest, maksud tõusevad aastavahetusel, tegutsege kiiresti!!
Lisas leiate firmast Matkapojat tulnud täpsustatud, odavama reisipakkumise. Presidendid, levitage infot oma klubides, infopuuduses olevad rotariaanid on pöördunud meie poole!!
2007.a maailmakonverents on mõistetavatel põhjustel üle kantud New Orleansist Salt Lake Citysse, alles 2011.a konverents toimub New Orleansis.


RI President Nominee 2007-2008

RI President Nominee aastaks 2007-2008 on pärast toimunud muudatusi Wilkfried J Wilkinson, USA. Olgu mainitud, et meie piirkonna rotariaan PRID Jorma Lampén oli valimiskomisjoni liige.


Uued klubiametnikud

Praeguseks on kõikides klubides valitud 2006.-2007.a. ametnikud. Presidendi kaudu tahaksin saata oma parimad õnnesoovid klubide uutele presidentidele, sekretäridele ja teistele vastutajatele!
Loodan, et klubi kannab muudatused uute ametnike kohta koheselt Soome Rotary liikmete andmesüsteemi. Lisaks tuleb saata RI-le eraldi teated uute presidentide ja sekretäride kohta ning vahetult pärast aastavahetust SAR (Semiannual Report) ja sellele vastavad maksud RI-le!! Aasta algus oli selles osas veidi kõikuv.

 

Arstide pank

Arstide pank on saanud ohtralt tuge, kuid selle tegevus ei ole veel kindlustatud! Palun veel kord klubidelt väikest ponnistust vastavalt 2€/liige. Koordinaadid leiate varasematest kuukirjadest.


Nädalakoosoleku paikamissüsteem

Klubideskäigu ajal lubasin saata Kanta-Espoo klubi kasutatava punktisüsteemi hõivatud (kuid aktiivsetele) rotariaanidele. Leiate lisast.


GSE rühm Coloradosse

GSE rühm Coloradosse 5.4.-3.5.2006 on valitud ja selle koosseis on järgmine:
Raivo Pink, Türi Rotaryklubi, reisi juht
Layla Akgez, projektijuht
Juho-Matti Karpale, teadur
Andris Avamere, muusik
Moonika Käst, lennujuht
Lauri Säärits, logistikajuht
Koolitusprogramm käivitub aasta alguses, soovime lähetusse minejatele õpetlikku ja kogemuste­rikast reisi!


Toimuvast

Piirkonnanõukogu koosolek 11.1.2006
Rotary Foundation Zone Seminar, 16.1.2006, Päästearmee, Uudenmaankatu 40, Helsingi 9.30-16.00
Membership Zone Seminar, 3.2.2006, Päästearmee,, Uudenmaankatu 40, Helsingi, 9.30-16.00
Eesti PETS, Haapsalu 10-11-3.2006
Soome PETS, Helsingi, Mäkelänrinteen Gümnaasium 18-19.3.2006
Piirkonnakonverents, Tammisaari 13-14.05.2006

Tere tulemast, loodan rohkearvulist osalemist!


Ja lõpuks

Klubivisiitide ring lõppes 15.11. Borgå-Porvoo klubi külastamisega. Võin peaaegu öelda, et kahjuks. Visiidid andsid mulle ütlemata palju ja panid mind tundma uhkust meie piirkonna rotariaanide üle. Te teete väga palju head ja väärtuslikku tööd muude kiirete ülesannete kõrval!! Suur tänu kõige selle eest, mida nii mina kui mu abikaasa Eva oleme kogenud. Eriti rõõmus olen selle üle, et kõik 74 klubi on lubanud ühineda presidendi aunimetuse kampaaniaga toetades Põhjamaadest tuleva RI presidendi Carl-Wilhelm Stenhammari pürgimusi.
Pidage meeles seda olulist eesmärki: ”üks netoliige 31.3.2006” !

Head Jõulu ja edukat Uut Aastat!


Rotary-tervitustega,
Börje Th.

 

 

 

Kuukiri 5 – November 2005
Rotary Fondi kuu


Head presidendid, head rotariaanid!

November on Rotary Fondi kuu. Sel rotary-aastal olen palunud kõikidel klubidel ja eriti eestlastel suurendada oma aktiivsust projektitöös, sest piirkonnal on palju kasutamata seisvaid DDF rahasid.
Olen palunud Eesti klubidel saata mulle oma projektide kirjeldused, praeguseks olen saanud siiski vaid ühe – Rapla klubilt. Meie piirkonna soome klubidel on nüüd võimalus teatada projektis osalemise soovist, Riihimäe klubi on selle juba ette kokku leppinud. Soome klubidelt vajatakse kokku $ 8000,- (u.6300 €), millest Riihimäki on endale reserveerinud 1500,-. Kõik teised klubid võivad oma osalemissoovi saata minule, osalema pääseb teatamise järjekorras!

Teistest Eesti projektidest kuuleb hiljemalt 16.11.2005 kell 14.00 algaval Eesti klubide Rotary Fondi koolitusüritusel, mis korraldatakse Tallinnas. Täpsema toimumiskoha teatab Eesti rotariaanide infopunkt. Ka oma osalemisest palun teatada infopunkti.

Soome klubide Rotary Fondi koolitusüritus on Elisa/Radiolinja ruumides Keilaniemes Espoos 23.11.2005 alates kella 15.00. Registreeruda saab hiljemalt 18.11.2005 RFDC Kari Tallbergi meilile kari.tallberg@kolumbus.fi või telefonil 0400 401 885.

Mõlemal ürituse eesmärk on väga praktiline: käia läbi Matching Grant projekti koostamise ja taotluse kirjutamise etapid, kasutades näitena käimasolevaid projekte. Soome üritusel on ka võimalus valida mõni sihtriigi projekt, lisaks Rapla projektile peaks siis saama teha valiku u. 4-5 projekti seast.
Nii Eestis kui Soomes on laiaulatuslik osalemine vältimatu, sest praktilised teadmised MG projektidest on puudulikud – seda olen märganud oma klubivisiitidel. Presidendid, saatke oma esindaja või tulge ise!!


Liikmeskonna andmesüsteem

Andmesüsteemist on nüüd olemas ka eesti- ja rootsikeelne versioon. Lähemat informatsiooni saadetakse teile novembrikuu jooksul.
Kodulehekülje osas oleks soovitav siirduda ühtse kujunduse ja ”Rotary-hotellin” kasutuse juurde. Viitan siinkohas varasemale infole.

Klubidel tuleks pidevalt pidada oma liikmete andmed ajakohasena ning kohe, kui järgmise perioodi, rotary-aasta 2006-2007 klubiametnikud on valitud, teatada need nii RI-le kui sisestada andmesüsteemi. Meie oma rotary-teatmik trükitakse otse andmesüsteemis olevate isiku- ja muude andmete põhjal ilma klubidelt küsimata.


RI Convention 2006, 11-14.06.2006

Kutsun klubisid ja rotariaane endiselt üles kasutama võimalust ja käima maailmakonverentsil Kopenhaagenis, sellest lähemale ei tule ta kunagi!
Aastavahetuse järel osalemishinnad tõusevad, registreeruda tuleks kohe praegu!
Lisaks sellele soovitan klubidel kaalutleda osalemist homestay-programmis. Selle raames võetakse oma koju näiteks konverentsieelseks nädalaks ookeanitaguseid külalisi, mitmed neist tahaksid tutvuda oma reisi jooksul ka suvise Soome või Eestiga! Vastutasuks saate võimaluse näiteks Rotary Friendship Exhange raames teha vastuvisiidi. Vajalikku infot leiate Soome Rotary kodulehelt või otse www.riconvention2006.org/o4events/homestay.htm.


Maya/Guatemala.

Koostöös Guatemala rotary-klubiga korraldab Didrichseni Kunstimuuseum Soomes korjanduse Cancueni küla maya indiaanlaste heaks. Kontaktisik on Jarno Peltonen,
Finlandia Hall, jarno-peltonen@surfeu.fi, kellelt saab täpsemat informatsiooni.


Rotary-dollari kurss on endiselt 1 $ = 0,82 €


Ja lõpuks,

Visiite on käesolevaks hetkeks tehtud 65 klubisse, käia on veel 9. Meele teeb kurvaks, et ees on sedavõrd vähe klubisid – nii positiivne on olnud seniste visiitide kogemus!
Kui kõik klubid on külastatud, teen kokkuvõtte piirkonna olukorra kohta ning saadan kõikidele klubidele.


Soovin jätku teie tulemusrikkale tegevusele!

Rotary- tervitustega,

Börje Th.

 

 

Kuukiri 4 – Oktoober 2005
Erialateenistuse kuu


Head rotariaanid!

Oktoober on erialateenistuse kuu. Paljudes klubides tehakse erialateenistuse valdkonda kuuluvat tööd käies koolides ja jutustades, mida erinevates ametites tegelikult tehakse. Need on noorte jaoks väärtuslik teadmised! Minu oma klubis muretsetakse gümnaasiumiõpilastele praktikakohti ning tehakse koostööd kohaliku kutsekõrgkooliga, kaasa arvatud noorte juhendamine.
Rotariaanide mitmekülgseid kogemusi erinevates ametites tuleks noorte heaks paremini ära kasutada!


Teadaanded, maksud.

Sain äsja aruande, mille kohaselt ”Semi-Annual-Report of January 2005” oli veel saatmata 11 klubil. Palun tehke see ära!
Ka RI maksude osas oli veel tegematajäämisi. Kui ka järgmises mulle saadetavaks aruandes leidub puudujääke, võtan ühendust juba otse iga klubiga.


Kuberner 2008-2009

Ettepanekud tuleb saata minule hiljemalt 01.11.2005 suletud ümbrikus, millel on märkus ”Governor-ehdokas” (kubernerikandidaat).


Rotary-puu istutamine

On selgunud, et aastal 1932 Paul Harrise istutatudttama ”sõpruse puu” oli viimase talve tormides murdunud. Seetõttu otsustati, et 08.10. kell 13.45 toimuv puu istutamine on varem teatatust erinevalt Kaivopuisto pargis ja tegemist on PAUL HARRISE puu taasistutamisega.
Istutamiskoht asub Kaivopuisto tipus olevast väikesest parkimisväljakust u. 100 m. põhja poole.
Helsingi linna esindab üritusel linnavolikogu esimees Rakel Hiltunen. RI poolt istutab puu RI President Elect William B Boyd.
Kõik rotariaanid koos oma peredega on teretulnud!


Arstidepank

Rotary Arstidepanga tegevus, mida hetkel juhitakse piirkonnast 1430 on suurepärane, kuid nõuab jätkamiseks rotariaanide panust u. 2€/rotariaan. Lisas leiate asjassepuutuva kirja, millega kutsun piirkonna klubisid üles toetama projekti 100€ suuruse summaga, ise olen tänan maksnud mainitud summa arstidepanga kontole. Tean, et on klubisid, näit. Lohjannummi, kelle toetus on küsitust suuremgi.


RI Convention 2006, 11-14.06.2006

Eelmise kuukirja lisas oli lennureisi pakkumine konvendile sõitjatele. Nüüd leiate lisast täpsema pakkumise neile, kes seda on soovinud.
Osalege konvendil, meile lähemale ei tule see enam kunagi!
Piirkond 1420 juhib hetkel Põhjamaade registreerumisstatistikat!!


Rotary-dollar on endiselt 1$ = 0.82€


Ja lõpuks,

Läbi on käidud 45 klubi, 14 Eestis ja 31 Soomes, veel on jäänud ainult 29 klubi. Tundub isegi, et jääb nagu puudu. Sedavõrd positiivne on olnud kogemus.
45 klubi on lubanud osaleda ”positiivsel meeleavaldusel”, taotledes presidendi tunnustust. Ka teised Soome piirkonnad on lubanud osaleda!
Eesti klubidel olen pärast eelmisel nädalal toimunud koosolekut palunud koostada nimekirja oma Matching Grant projektidest, mille saadan kohe pärast mulle saabumist edasi Soome klubidele.

JÄTKAKE HEAD ROTARY-TEGEVUST!


Rotary-tervitustega,
Börje Th.

 

 

Lisad: Arstidepank (eesti keeles)
Reisipakkumine (soome keeles)


Rotary Doctor Bank Finland (RDBF), Soome Rotary Arstidepank

Rotary piirkonna 1430 piirkonnakoosolekul 10.4.2005 kinnitati üksmeelselt otsus, mis sisaldab Soome Rotary juhtkonnale tehtavat ettepanekut võtta Soome Rotary Arstidepanga tegevuse rahastamine selliseks iga-aastaseks programmiks, mida rahastaksid kõik Soome rotary-piirkonnad. Kogu Soomet kattev rotary-piirkondade ja klubide ühine rahastamisprojekt pidi algama 01.7.2005 ja jätkuma seejärel igal aastal.
Välisministeeriumi arengukoostööosakond toetab Arstidepanga tegevust märkimisväärselt: aastal 2005 on nende osalus tegevuses 80% ning seejärel 85%. 1998 asutatud Rotary Doctor Bank Finland muutus iseseisvaks organisatsiooniks 2002.a. Meie oma sihtmaa on Tansaania, kuhu on haiglatesse lähetatud 2003.a. 6 vabatahtlikku arsti, 2004.a. 10 arsti ja 2005.a.on kavandatud saata 17 – 20 arsti. Meie oma osalus sel aastal on 2 eurot / capita / aasta. 2006.a. toimuva arstide arvu kasvu (u. 30 arstini) ja teiselt poolt oma osaluse vähenemise (15%-ni) järel peaks sama summa (2 eurot / rotariaan) olema ka edaspidi piisav.
Otsuses tehti ka ettepanek 2005.a. septembri (uute sugupõlvede kuu) ühe kokkuleppelise nädala nimetamise kohta kogu riigis Soome Rotary Arstidepanga nädalaks, mil selle küsimusega oleks võimalik igakülgselt tegeleda ja seda edendada kõikides rotary-klubides.
Loodame, et klubid võtaksid järgmise aasta plaane ja programme kavandades arvesse eelpoolmainitud seigad ja edaspidi kokku lepitava RDBF nädala ning eriti ka käesoleva kalendriaasta lõpuks vajamineva rahasumma, mis muudab võimalikuks selget Rotary imagot kandva märkimisväärse ja hästi käivitunud humanitaarprojekti jätkumise.

RDBF-i pangakontod, kus asuv raha kasutatakse ainult meie oma jõududega läbiviidava arstidepanga tegevuseks – vabatahtlike arstide saatmiseks Tansaaniasse – on järgmised:

Osuuspankki 523604 – 257445

Nordea 109635 – 111866

Handelsbanken 313130 - 1696263

Täname algatusele osaks saanud positiivse vastuvõtu ja selle elluviimiseks vajaliku otsuse eest.


Kotka, 14.4.2005


RDBF juhtrühm 2005-2008

Juhani Jyränki Seppo Hasila
esimees finantsid (Rotary-sisene)
kirurg DRFCC 1430

 

 


Kuukiri 3 – september 2005
Tulevaste sugupõlvede kuu


Head rotariaanid!

September on tulevaste sugupõlvede kuu. RI president Carl-Wilhelm Stenhammar on soovinud, et kõigis maailma rotary-klubides (kokku üle 31000 klubi) toimuks noorsoovahetusealane tegevus. See viiks ajapikku erinevate kultuuride vaheliste konfliktide vähenemisele ning aitaks vältida sõdu ja kriise. Praegusel hetkel on iga-aastane vahetuste hulk umbes 8000, ehk iga neljas klubi tegeleb õpilasvahetusega. Meie piirkonnas on 25 aastast vahetust 74 klubi kohta ehk iga kolmas klubi vahetab õpilasi. RI presidendi eesmärgile pääsemiseks on siin veel palju ära teha ning oma klubivisiitidel olen märganud ka huvi vastavalt tegutseda.

Meie piirkonnas tehakse palju muudki noorte heaks, piirkonna suvelaager Tammisaares oli kaasahaarav kogemus, suur tänu Jari Kuronenile!

Järgmise aasta (2006-2007) vahetustegevus tuleks käivitada nüüd kohe! Koolides tasub käia noorsoovahetusest rääkimas nii, et kaasas oleks mõni vahetusõpilaseks olnu või hetkel Eestis viibiv välismaalasest vahetusõpilane. Eelnev valik tuleks teha oktoobris, et jõuaks tegeliku taotlusega õigeaegselt valmis.

Hoopis teine asi on see suurepärane töö, mida meie piirkonnas tehakse üldse noorte heaks: Viljandi lastekodu, arengupeetusega noorte Maarja küla Tartu lähedal, laiaulatuslik narkootiku­mide­vastane tegevus ning noorsootöö raudteeäärsetel aladel ja mujal Soomes. Senistel klubivisiitidel on mul olnud võimalus kogeda palju rõõmu pakkuvat.
Jätkake oma tööd noorsoo heaks, nemad on meie tulevik!


Tallinn 4-6.8

Meie piirkonnale on osaks saanud suur au: juba rotary-aasta alguses külastas meid RI president Carl-Wilhelm Stenhammar koos abikaasa Monicaga!
Põhjuseks oli Rotary Award of Honor’i loovutamine president Aarnold Rüütlile (Saaremaa Rotary Klubi auliige) teenete eest rotary-liikumise taastamisel Eestis.
Teiseks põhjuseks oli Tallinna Rotary Klubi 75. aastapäev (algne charter 02.08.1930).

Külaskäigu ajal oli võimalus arutada RI presidendiga mitmeid küsimusi. PDG Kari Tallbergi algatusel tõstatati küsimus Tallinn RC/1930, Tartu RC/1934 ja Tallinn-Nõmme RC/1938 algsete charterite daatumite ja klubinumbrite taastamisest RI registris, praegusel hetkel on see märgitud aastaga alates 1991--.
President Stenhammar toetab täielikult algatust ja asjakohased kirjad on saadetud RI juhatusele.

Vestlusteemaks oli ka võimalik Eesti oma rotary-piirkond, kui võtta aluseks mudel 40 klubi/ 1400 rotariaani, võiks see ehk teostuda umbes aastatel 2017-2020. Tulevane Eesti koordinaator Urmas Kaarlep on koostamas teema kohta VAV-memo ( Viieteist Aasta Visioon). Ka AG Jüri Kärner tegutseb aktiivselt selle heaks.
Olen rääkinud Eesti klubides ka eestlasest kubernerikandidaadi leidmisest aastaks 2010-2011, minu meelest see on vältimatult vajalik, kui tahame, et Eesti rotary-tegevus oleks võrdsel tasandil Soome rotary-tegevusega!

Tallinnas läbiviidud keskusteludes selgus ka, et president Stenhammari lihtsustamis- ja uuenduspoliitika RI-s ei toimu ilma vastuseisuta. Stenhammar tõdes, et minu ettepanek ”igale klubile presidendi aunimetus” oleks tugev POSITIIVNE DEMONSTRATSIOON uuenduspoliitika toetuseks.
Siiani olen kolmekümne klubivisiidi käigus saanud kolmkümmend heakskiitu sellele mõttele!


Klubide aruanded

Kas rotariaanid on veel alles suvemeeleolus või tõrgub uus andmesüsteem? Aruandlus on olnud puudulik nii osalemise kui liikmeskonnas toimunud muutuste osas ning osalemine üpriski nõrk. Eesti aruanded saadetakse esialgu endiselt infopunkti kaudu, andmebaasi eestikeelne versioon peaks hakkama tööle kuu lõpus. Lisas leiate Soome Rotary-büroo koostatud meeldetuletuse.


Piirkonnakonverents 12-13.05 2006

Piirkonnakonverentsiga seoses on meid tabanud ootamatu au: C.W.Stenhammari esindajana tuleb üritusele Past RI President Luis Vicente Giay (Argentiina) koos abikaasa Celiaga. L.V.Giay tegutses RI presidendina aastal 1996-1997. Ta on tuntud kui eriti hea ja innustav rotary-teemadel kõnepidaja. Olgu tõdetud, et president Stenhammar ei osale võrdse kohtlemise tagamiseks ühelgi piirkonnakonverentsil.
Kui lisaks sellele esindab Põhjamaid Örn S. Arnaldsson koos abikaasa Rosaga eksootilisest Islandist ja piirkonda 1430 (Ida-Soome ja Venemaa) Seppo ja Sinikka Sinkko, on meil koos erakordne kombinatsioon esindusisikuid ning jääb üle vaid soovida ARVUKAT OSALEMIST PIIRKONNAKONVERENTSIL.


Convention 11-14.06 2006

Rotary-aasta tippsündmus RI Konvent ”Bridging the World” Malmö/Kopenhaagen on sel rotary-aastal lähemal kui kunagi varem ja sellest lähemale ilmselt ei tule! Lisas meie piirkonnas konvendi eest vastutava DGE Pentti Jänkälä lühike teemakohane teade.
Konvendile registreeruda on võimalik www.congresscopenhagen.dk ja informatsiooni leiab ka www.rotary.org. Kasutage võimalust, minge konvendile!
Olgu mainitud, et minu oma klubist on juba kahekümneliikmeline rühm teinud broneeringud!

 

GETS ja tsooniseminar 5-9.10. 2005

GETS ja Tsooni 15-16 seminar peetakse sel aastal Stockholmis/Helsingis.

Seoses sellega istutatakse LAUPÄEVAL, 8.10 u. kell 13.45 Helsingi Rotary-salusse juurde üks puu, istutajaks on tulevane RI president William Boyd, assisteerivad RI peasekretär Ed Futa ja RI direktor Sölve Kernell. Üritusel osalevad ka kõikide seminarist osavõtjate abikaasad.
Rotary-salu asub Kaivopuisto pargis, Merikatu ja Neitsytpolku nurgal. Pärast üritust toimub soovijatele jalutuskäik PAUL HARRISE 1932. aastal istutatud puu juurde.

Kõik asjasthuvitatud on teretulnud üritusele, oleks tore, kui võimalikult paljud saaksid osa võtta.


Aktuaalset

GSE- kandidaadid tuleb esitada Erkki Turanlahtile hiljemalt 01.10.05

Kubernerikandidaadid 2008-2009 hiljemalt 01.11.05 minule.

Palun klubisid teha ka ettepanekuid asekuberneride ja piirkonnaametnike kandidaatide kohta järgmiseks rotary-aastaks. Ettepanekud DGE Pentti Jänkäläle hiljemalt 01.10.05.

Rotary-dollari kurss septembris on 1 $ = 0.82 €

Porvoo Rotary-klubile jäi Põhjamaade Golfimeistrivõistlustest üle kenasid rotary-kotte. Müüakse allahinnatuna 10€, millest 5€ läheb piirkonna määratud sihtotstarbel.
Võta ühendust Adi Karmiga +358 0400 614 481!


Ja lõpuks

Olen tänaseks külastanud kolmekümmet klubi, nende hulgas kõik Eesti neliteist klubi. Kogemus on olnud võimas. Kõik klubid tegutsevad vastavalt oma kulttuurile ja kommetele. Igal pool oli esmaklassiline vastuvõtt ja visiidid on olnud hästi organiseeritud.
Mõnedes klubides täheldasin ”kängumisprobleemi”. Lahenduseks olen tihti soovitanud nn ”Karjaa mudelit” mille kohaselt klubis moodustatakse ”noorterakuke”. Selles ühineb rotary-liikumise põhiidee, suhtlemine üle ametipiiride, suhtlemisega erinevate earühmade vahel.
Vähemalt Karjaa klubis endas on see toiminud hiilgavalt, vanemate rotariaanide kogemus ja rotary-teadmised ühinevad ideaalselt nooremate energia ja teotahtega!

Ootan innuga järelejäänud neljakümmend nelja klubivisiiti!!


Rotary-tervitustega,
Börje Th.

 

 


Kuberneri kuukiri 1- juuli 2005
Lugemis- ja kirjaoskuse kuu


Head asekubernerid, presidendid, komiteede juhid ja rotariaanid!

Nüüd see algab - uus rotary-aasta – aasta, mille jooksul me koos vastutame piirkonna tegevuse eest!
Üheskoos võime anda oma panuse selle õnnestumisse.
Eelmisel aastal pöörati palju tähelepanu rotary- aadetele ja klubisisesele toimivusele. Soovin, et see töö jätkuks. Hea õhkkond klubis on parim ja tegelikult ainus tugev alus, millele saab ehitada mitmekesist klubitegevust. Kui suudame sellele lisaks täita ootusi, mida uus RI president, meie naabrimees Carl-Wilhelm Stenhammar meile seab, olen vähemalt mina rahul!

Juuli on lugemis- ja kirjaoskuse kuu. Stenhammari eesmärkide hulgas on need oskused kõrgel kohal, nende arendamisega seotud projektidele oleks hea hakata juba praegu mõtlema.


KLUBI EESMÄRGID

Olen praeguseks hetkeks saanud kätte ainult osa klubide püstitatud eesmärkidest. Tähelepanu väärib, et kõik need klubid, kelle eesmärke olen vaadelnud, on märkinud ära RI presidendi esimese eesmärgi: vähemalt üks (neto) lisandunud liige rotary-aasta jooksul. Kuna muud presidendi aunimetuse (Presidential Citation) nõuded on palju lihtsamad saavutada (üks vabalt valitud punkt neljas teenistusrühmas viiest), palun KÕIKI KLUBISID kaaluma selliste eesmärkide püstitamist ja sellie tegevuse arendamist, et IGA MEIE PIIRKONNA KLUBI võiks 31.03.2006 taotleda eelmainitud aunimetust. Sel viisil anname oma parima panuse aasta teema - ÜHISKONNA TEENIMINE KÕRGEMALE ISIKLIKEST HUVIDEST - elluviimisesse.
Presidendi aunimetuse nõuded jagati PETS-il ja need leiab nädala pärast ka piirkonna kodulehelt.
Tuletaksin siinkohal meelde ka isiklikke autasusid, mille olen pannud välja klubipresidentidele ja asekuberneridele: presidendid, kes saavutavad parima liikmeskonna netojuurdekasvu piirkonnas ning kõrgeima per capita annetuste määra Rotary Fondile, saavad kumbki minu poolt Paul Harris Fellow tunnustuse. Sama kehtib ka asekuberneride kohta nende territooriumil.


ROTARY FOND – PIIRKONNA DDF RAHA

Rotary Fondi (TRF) ei nimetata asjatult rotary-tegevuse lipulaevaks. Lausa uskumatuna tundub tulemus, mida TRF on saavutanud lastehalvatuse hävitamisel maailmakaardilt, see on peaaegu saavutatud eesmärk. Chicago konvendil andsid sellele oma tunnustuse (kirja teel) muuhulgas Kofi Annan, Georg Bush, Paul McCartney, üks peaesinejatest Ted Turner, kes ise oli osalenud kampaanias 35 miljoni dollariga ning mitmed teised.
TRF on tähtis sihtmärk meiegi ponnistustele ja usun, et igas klubis on üks või enamgi liiget, kes on teeninus ära PHF tunnustuse.
TRF tegevuse teine oluline tahk meie vaatenurgast on piirkonna käsutusse tagastatud nn DDF raha (District Designated Funds), ning nende väiksem, nn Share osa.
Piirkonna klubide aastasesse fondi makstud annetustest tagastab TRF 3 aasta pärast piirkonna DDF rahaks 50%, veel mõni aasta tagasi oli see 60%. Praegusel hetkel on piirkonna käsutuses DDF raha u. 45.000 $. Kontol seisvana ei teki sellest rahast midagi kasulikku ning kui seda õigel ajal ei kasutata, on tagastamisprotsent varsti 40.
Kutsungi nüüd klubisid üles koostama häid Matching Grant (MG) projekte, kõige kergem on neid viia ellu oma piirkonna siseses soome ja eesti klubide koostöös. Sihtkohti leidub ka Peterburi ümbrusest, osaleda võib tsunamipiirkondade ülesehitamises, juba käivitaud Namiibia projektis jne.
Vahendan ka kontaktiotsinguid, mida maailma erinevatest abivajavatest paikadest tehakse. Väike arvutus: klubi kogub MG projektiks 2.000$ (+TRF 1.000$, 50%) piirkonna DDF 2.000$ (+TRF 2.000$, 100%) = 7.000$. Klubin panus on 3,5- kordistunud!
Rotary Fondi puudutavates küsimustes korraldatakse sügisel seminar, mille täpsem aeg teatatakse eraldi. Hetkel on tähtis, et IGAS KLUBIS oleks TRF asjur, kes nende küsimustega sügavuti tutvub ja sügisel osaleb seminaril. Abi võib saada piirkonna TRF asjurilt PDG Kari Tallbergilt, tema asetäitjalt AG Heimo Nummelalt ning kõikidelt teistelt asekuberneridelt. Olen ka ise alati teie käsutuses, niipalju kui suudan nõu ja tuge anda.


UUS ONLINE ANDMESÜSTEEM

Selle kuu algusest võetakse piirkonnas kasutusele uus online andmesüsteem, millest lähemalt selle kirja lisas. Andmed leiate varsti ka meie piirkonna kodulehelt, mille uus aadress on www.rotary.fi/1420. Esialgu on link uuele lehele ka vana, www.rotary1420.org aadressi kasutades. Uus kodulehekülg saab valmis järgmise nädala jooksul.


MAKSUD

Makse maksavad klubid piirkonnale, RI-le ja TRF-ile. Seoses muudatustega maksude maksmise korralduses on veel esinenud segadusi. Nende vältimiseks on piirkonna finantskomitee PDG Jaakko Castréni juhtimisel lubanud koostada lihtsad juhised erinevate maksude sooritamiseks. Juhis pannakse kohe pärast valmimist meie kodulehele, kuid saadetakse eraldi ka klubidele.
Hea nõu klubidele: muutke varahoidja amet 3-5-aastaseks ja andke see spetsialistile, neid peaks olema ju igas klubis.


JA LÕPUKS

Chicagost meenub mitmeid häid asju, kuid esinejatest jäi eriti meelde Eric Motley, PhD.,
afroameerika sünnipäraga, vaesest, kuid heast perest, sügavaimast Lõunast, Alabamast pärit olev noor mees. Oma andekuse ja vanaisa abiga pääses ta ülikooli, mis oli sel ajal mustale mehehakatisele haruldane. TRF Ambassadorial Scholarship´i abil õppis Shotimaal St.Andrews Ülikoolis, sai sealt jätkustipendiumi doktoriõpinguteks ning tema praeguseks ametipostiks on ”Special Assistant to the President and Associate Director, Office of Presidential Personnel, The White House”.
Tema ettekanne ”An Odyssey of Grace and Gratitude” riputatakse üles ka meie kodulehele, kui Convention Proceedings ilmuvad.
Meeldejäänuim sõnum tema ettekandest (see peab olema hea, sest ka mu abikaasa Eva märkis selle üles) oli tema enim austatud professorilt pika taganttorkimise tulemusel saadud juhis eluks: kümme lühikest sõna, 5+5, igaüks vaid kaks tähte - ” if it is to be – it is up to me .
Vaba tõlge eesti keelde: kui tahan, et midagi juhtuks – sõltub see ainult minust. Lihtne viis rääkida meie igaühe isiklikust vastutusest.
Üritan ka ise selle rotary-aasta jooksul järgida seda juhist ning kui võimalikult paljud meie piirkonnas seda teevad, olen kindel, et meie aasta tuleb edukas.


Rotary-tervitustega

Börje Th.

 

 


Suomen Rotary ry

05.06.2005-07-13


TEADAANNE KLUBIDELE

Soome Rotary uus liikmete andmesüsteem (Online-teatmik)

Head klubide presidendid ja sekretärid,

2005.-2006. rotary-aasta algusest võetakse klubides kasutusele Soome Rotary uus liikmete andmesüsteem (Online-teatmik).

Praktikas tähendab see, et klubid hakkavad alates 01.07.2005 jooksvalt viima sisse muudatusi oma liikmete andmetes ning teatavad oma igakuised osalemisandmed ja liikmete arvu selle süsteemi kaudu.

Süsteem toimib interneti kaudu ning andmete muudatused talletatakse tsentraliseeritud andmebaasi ning neid saab sealt vaadata ja välja printida vastavalt kehtestatud kasutusõigustele.
Ka meie iga-aastane teatmik hakkab põhinema neile andmetele.

Uude andmesüsteemi on mehaaniliselt siiratud vanast süsteemist andmed. mis vastavad teatmikule 2005-2006. Et vana süsteemi andmetes oli teatud puudusi, mis siirdusid ka uue süsteemi põhjaks, tuleb klubidel kontrollida oma klubi ja liikmete andmete vastavust tegelikkusele ja vajadusel neid muuta.
Vanast süsteemist ei saa kanda üle klubi ametnike andmeid, seega tuleb klubidel viia need vastavusse praeguse seisuga.

Süsteemi raporteerimisvõimalusi täiustatakse veel 2005.a. sügise jooksul.

Koos selle teatega saadetakse igale klubile kaks kasutajatunnust ja salasõna, millest üks annab õiguse ja kohustuse muuta klubi liikmete andmeid ja teine on mõeldud kõikidele klubi liikmetele.
Esimene kasutusõigus antakse klubis andmete muutmise eest vastutavale isikule (Club Administrator). Iga klubi peab nimetama selleks ühe vastutava isiku.
Andmete muutmise õigust ei tohi jagada klubis mitme isiku vahel.
Muud klubi liikmed ei saa andmeid muuta, kuid neil on õigus vaadelda kõikide klubide liikmete andmeid.
Lingi andmesüsteemi leiate Soome Rotary kodulehelt ning otse aadressil www.rotay.fi/rekisteri

Andmesüsteemi kirjeldus ja kasutajajuhend on Soome Rotary kodulehe salasõnaga kaitstud osas aadressil www.rotary.fi/suoja
Kasutajatunnus on rotary ja salasõna on ratas.

Süsteemi kasutamisega seotud küsimustega, juhul kui probleemile ei leidu vastust kasutajajuhendist, võib pöörduda piirkondade IT küsimuste eest vastutajate poole.

Head suve

Karl Tallberg Markku Kalliomäki
SR juhatuse esimees SR IT toimkonna esimees

« eelmine üles järgmine »
nach oben